Два пъти повече чиновници на 10 000 осигурени работят в родната здравна каса