Д-р Александър Киряков от Хасково е Дентален мениджър на годината 2019