Д-р Жози Бакиш, Advanced Dental Center, България, Израел: За закриването на един успешен план на лечение