Д-р Хасан Магхайра, Великобритания: За силното позитивно послание, изпратено към пациентите