Концертът „20 години с усмивка“ на ЕО Дент – нужно ли е да се преразказва?