Обширна публикация в списание „Мениджър” за дейността на АДМБ и конкурса „Мениджър на дентална практика”