Пациентите се доверяват повече на зъболекаря, отколкото на лекаря