Участието на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) в първата кръгла маса в парламента по проблемите на оралното здраве бе впечатляващо