ЦПО „Хипократ” организира курсове за обучение за придобиване на следните професии:

• ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ – БАЗОВИ ДЕНТАЛНИ ГРИЖИ

• АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Поради изключителния интерес след провеждането на първите два курса през първата учебна година в София, ЦПО „Хипократ” предлага на всички желаещи да придобият нова професионална квалификация в сферата на здравеопазването в 4 нови курса, които този път няма да бъдат само в София, но ще се провеждат и в градовете:

 

Русе – …….

Варна – Конгресен и Фестивален център, бул.”Сливница” 2

Пловдив – Образователен Бизнес Център „Евро Алианс”, ул. Самара 13

Изискванията за кандидатите са да имат завършено средно образование и медицинско удостоверение, че са физически и психически здрави, за да упражняват професията „Здравен асистент – Базови здравни грижи в денталната медицина”, както и да имат силно желание за нови знания и реализация като професионалисти в своята област.

Квалификационният курс е със срок от 9 месеца, а формата на обучение се запазва в съботно-неделен курс от 9-19 часа.

Курсистите ще се обучават на правна нормативна база, комуникация, компютърни технологии, английски или немски, хигиенни норми, здравни грижи, базови дентални грижи, икономически дисциплини и др.

Целите на обучението са завършилите да могат да прилагат професионално получените знания и да ги използват на практика при работата им в различни здравни и дентални центрове, заведения и кабинети като подпомагат административните дейности, предоставят различна обучителна информация на пациентите, съдействат за ефективността на извършваните манипулации, подготвят пациента за лечението, стерилизират инструменти и др.

Завършеното професионално обучение, с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация след положен държавен изпит по теория и практика. Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, ще получат удостоверение за професионално обучение.

Цената на курсовете е:

• ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ – БАЗОВИ ДЕНТАЛНИ ГРИЖИ – 1320 лв.

• АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1980 лв.

При записване се заплаща 10% от стойността на курса за запазване на място.

Останалата част от сумата се заплаща до началото на курса при набиране на достатъчен брой курсисти или се възстановява.

За записване и консултации – всеки петък от 10.00 до 17.00 ч. ул.”Бачо Киро”№16 ет.1 ап.4. или на телефони: 0887 445 738; 02 988 07 73.

Web sait: http://hippocratesbg.com

E-mail адрес: hypokrat@abv.bg

Начин на плащане: банков превод

IBAN: BG38BPBI79401067015602 BIC: BPBIBGFF

Пощенска банка, клон Македония

ЦПО „Хипократ”

Очакваме ви в София, Пловдив, Русе и Варна!

 

Copyright © 2013 Асоциация на денталните мениджъри в България. All rights reserved. Със съдействието на Tralalink Webdesign.