АНКЕТА

за участие в  Националния конкурс „Дентален мениджър на годината“ –

бизнес награди за зъболекари и зъботехници „Адмира”

 

Целта на това състезание е да отличи онези от Вас, които чрез разумни решения постигат най-ефективно управление на своята практика. За да участвате в конкурса, е нужно да отговорите на въпросите, в тази анкета. Участниците в конкурса могат да кандидатстват в една или повече от посочените категории. Ако практиката се управлява от административен управител, той може да се регистрира за участие и да отговори на въпросите  вместо собственика/изпълнителя на дентална помощ. Решението за номинациите в съответната категория ще се вземе от експертно жури, като впоследствие ще се проведе индивидуално събеседване с номинираните при посещение на практиката.

Задължително прочетете и регламента на конкурса, който е в отделен файл.

Този конкурс дава равен шанс както за малките, така и за големите практики!

Всички към успеха!

 

УЧАСТНИК:

Име: .......................................................................................................................................................

Длъжност:..............................................................................................................................................

ВАШАТА ПРАКТИКА Е РЕГИСТРИРАНА КАТО:            

................................................................................................................................................................

 1. НАПРАВЕТЕ КРАТКО  РЕЗЮМЕ  НА  ЛИЧНИЯ И  ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ  ОПИТ:

Придобита квалификация в:                                              от .................... г. до ................... г.

МУ - Факултет по дентална медицина                              гр. ..............................

ВУЗ.................................................................                                     гр. ..............................

Друго УЗ ........................................................                                  гр. ..............................

Професионална практика: ................................................................................................................................................................

Адрес: ................................................................................................................................................................

 1. ОПИШЕТЕ ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА,  КОЯТО  УПРАВЛЯВАТЕ:
 • История, име на практиката, местоположение:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Развитие за последните 5 години, ръст на приходите в %, % на работна заплата, ръст на растеж, % реинвестирани средства в практиката

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. КАКВО Е ВАШЕТО ВИЖДАНЕ ЗА БЪДЕЩОТО  РАЗВИТИЕ  НА ПРАКТИКАТА? КАКВО МЯСТО ЗАЕМА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В НЕЯ?

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 1. РАБОТИТЕ ЛИ С НЗОК, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, ФИРМИ И ДР.

О ДА, защото ......................................................................................................................................

О НЕ, защото ........................................................................................................................................

 1. КАКВО СМЯТАТЕ, ЧЕ ВИ ОТЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ВАШИ КОЛЕГИ? КОЕ Е ВАШЕТО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО?

...............................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ПОСЕТИЛИ ЛИ СТЕ КУРСОВЕ ПО (ДЕНТАЛЕН) МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ РR И КОМУНИКАЦИИ?

(необходимо е да покажете сертификати). Посочете литература, която допълнително обогатява знанията ви в областта на мениджмънта? Ако желаете, цитирайте любима фраза.

О ДА - (ДЕНТАЛЕН) МЕНИДЖМЪНТ

тема:.......................................................................................................................................................

лектор : ..................................................................................................................................................

кога: .......................................................................................................................................................

О ДА - МАРКЕТИНГ

тема: ......................................................................................................................................................

лектор : ..................................................................................................................................................

кога: .......................................................................................................................................................

О ДА - РR

тема:.......................................................................................................................................................

лектор :...................................................................................................................................................

кога: .......................................................................................................................................................

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА. В ЕКИПА ВИ ИМА ЛИ СЕСТРА? НАЕЛИ ЛИ СТЕ НА РАБОТА КОЛЕГА? ФОРМУЛАТА ВИ ЗА РАБОТА В ЕКИП?

О работя сам               О работя със сестра                                     брой персонал: ......................

брой сестри: ........           брой асистенти: .............                         брой колеги: ...........................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. КОЛАБОРИРАТЕ ЛИ С КОЛЕГИ, ЗАЛОЖИЛИ ЛИ СТЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД?

колаборация с колега:                  О НЕ         О ДА    

с  кого:              (посочете имената на колегите си)

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

мултидисциплинарен подход:    О НЕ   О ДА   защото:...............................................................................................................................................................................

 1. КАКВО Е РАБОТНОТО ВИ ВРЕМЕ, ЧАСОВИ ГРАФИК (ЗАПЪЛНЕН ЛИ Е - ЗА КАКЪВ ПЕРИОД НАПРЕД, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА)?

Седмично раб. време: от ....................................................... до ........................................................

(ден)                                                                  (ден)

Часови график:          от........................... ч.                              до........................... ч.

За какъв период напред е запълнен графикът:.............................................................................................................................................................................................

 1. КАК ПЛАНИРАТЕ РАБОТНОТО СИ ВРЕМЕ И ГРАФИКА ЗА ПАЦИЕНТИ? ПРОВЕЖДАТЕ ЛИ СУТРЕШНА  ОПЕРАТИВКА?

Оперативки:                          О  НЕ      О  ДА

О  всяка сутрин        О  веднъж седмично      О  веднъж месечно

 1. РАБОТИТЕ ЛИ ПО ПРОТОКОЛ (пример - за специалност)? ВЪВЕЛИ ЛИ СТЕ ПРОТОКОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ С ПАЦИЕНТИТЕ (пример)? ИМАТЕ ЛИ ПРОТОКОЛ ЗА ЕКИПНА РАБОТА?

Протокол за поведение и комуникация:    О НЕ      О ДА

Протокол за екипна работа:                          О НЕ      О ДА

Други протоколи, въведени в практиката Ви, (опишете ги):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ОБОРУДВАНЕТО НА ПРАКТИКАТА ВИ ОБОЗНАЧЕНО ЛИ Е С СЄ?

СЄ обозначение на оборудването:                                                                       О   НЕ     О  ДА

Хигиенна карта:                                                                                                       О НЕ       О  ДА

 1. ИМАТЕ ЛИ ФОРМУЛА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА?

           О НЕ        О   ДА

 1. КАКВИ НАЧИНИ НА РАЗПЛАЩАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ СТЕ ВЪВЕЛИ?

О авансово             О  разсрочено                О  в брой               О  по банка         О пост терминал

 1. ИМАТЕ ЛИ ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИИТЕ (лично или на практиката)?

(Изпратете копие на е-mail или приложете)                                                                              

   О  НЕ          О  ДА

Публикувана статия в специализирано (неспециализирано) издание, в онлайн издание, социални мрежи:

   О  НЕ          О  ДА

интервю, PR на практиката:       

   О  НЕ          О  ДА

написали ли сте книга (специализирана), брошура, касаеща оралната профилактика:

 О  НЕ          О  ДА

а) в кръга на вашите пациенти: тема:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

б) извън кръга на вашите пациенти:

тема:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ПРАКТИКАТА ВИ ИМА ЛИ ЛОГО И ДЕВИЗ (СЛОГАН)? (Слоганът се изписва по-долу, а логото изпращате по е-mail в РDF формат или JPG)? ИМАТЕ ЛИ САЙТ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦА, ИНСТАГРАМ И ДР.?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. КАКВИ МЕРКИ БИХТЕ ПРЕДПРИЕЛИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРАКТИКАТА ВИ ЗАПОЧВА ДА ИЗПИТВА ТРУДНОСТИ – ГУБИ ПАЦИЕНТИ, ФИНАНСИРАНЕТО Е НЕДОСТАТЪЧНО И Т.Н.?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ПРАКТИКАТА ВИ (КАБИНЕТЪТ) ИМА ЛИ ПРАЗНИК? КАК ГО ОТБЕЛЯЗВАТЕ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ИНВЕСТИРАТЕ ЛИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ ОСВЕН В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. ХОБИ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Забележка: С предоставянето на гореизложените данни участникът в конкурса изразява съгласие те да бъдат използвани за целите на конкурса. Информацията остава конфиденциална.

***

Тържествената церемония по връчване на наградите ще се състои в края на 2023 г. в София.

Освен голямата награда - непреходната статуетка - ще бъдат връчени и много допълнителни награди. Практиките ще бъдат широко представени в специализираните и неспециализираните медии.

Организатор - Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ)

Конкурсът се провежда по идея в. „Стоматологичен свят”.

Заявки за участие и допълнителна информация:

 

 • “Стоматологичен свят”, София, 0888 43 97 18, ever.sp@abv.bg, www.dentalworldbg.com

 

 • АДМБ, тел. 0898273935, admbul@gmail.com, www.admb.bg

 

Регламент за участие в конкурса „Дентален мениджър на годината - „АДМИРА“

 

Номинацията за участие е направена след предварително проучване – от колега, организация. Придружена е с покана.

Приема се и самостоятелно кандидатстване. Участието се одобрява от журито на конкурса.

Участието се удостоверява след попълване на анкета и посещение на практиката, придружено със събеседване.

Победителите се избират по точкова система и определени критерии.

Участниците се състезават за четири основни награди – „Дентален мениджър на годината“, „Дентален мениджър на клиника“, „Дентален мениджър на кабинет“, „Ключ към успеха“.

Ползи от участието в конкурса

Участниците получават награди, които са специфични, индивидуални награди, в зависимост от отличителните характеристиките на практиките и личностите, силните им страни, конкурентно предимство. Те са оценка за растежа на практиката, състоянието й и са в пряка връзка с елементите на съвременния дентален мениджмънт и неговата терминология.

Участниците получават рекламен пакет, който включва:

 • Представяне на участника в Национален ефир с видеоклип, заснет в практиката му, времетраене – до 1 минута.
 • Комплект от професионални фотографии – на дигитален носител – с моменти от церемонията, включващи и неговото участие.
 • Предварително гостуване в Национален ефир на миналогодишни участници.
 • Специално гостуване на носителя на голямата награда в Национален ефир.
 • Пресконференция и излъчване на живо с победителите в кокурса и представители на медиите.
 • Популяризиране на видеоклипа на участника чрез фейсбук, в онлайн изданието на „Стоматологичен свят“, сайта на АДМБ, сайта на „Стоматологичен свят“.
 • Представяне в онлайн изданието на „Стоматологичен свят“ преди церемонията по награждаването – по данни от анкетата и изпратен от участника снимков материал.
 • Представяне в онлайн изданието на „Стоматологичен свят“ след церемонията по награждаването - обзорен материал за събитието, наградата на участника и обръщението му към аудиторията
 • Участникът получава писмени мотиви за индивидуалната награда, изтъкващи конкурентното му и специфично предимство.
 • Организаторите подготвят и изпращат общи и индивидуални прессъобщения за церемонията – изтъкващи отличителните характеристики и специфичната награда на участника – до местните медии, общински власти, до медиите в страната.
 • Участникът получава на дигитален носител всички видео и онлайн излъчвания/публикации и може да ги използва както прецени за свои цели.
 • Участникът получава 1 брой от сборника „Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика“ – II част.

Такса участие: 1800 лв. с ДДС

Тържествената церемония по връчване на наградите ще се състои в края на 2023 г. в София

 

Заявки за участие и допълнителна информация:

 • “Стоматологичен свят”, тел. 0888 43 97 18, ever.sp@abv.bg

www.dentalworldbg.com

 • АДМБ, тел. 0898273935, admbul@gmail.com, www.admb.bg