IV национална конференция на АДМБ – с впечатляващ брой участници