За да станете член на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ), е необходимо да попълните:

  1. Заявление за членство
  2. Анкетен лист към „Заявление за членство“
  3. Да ги изпратите на e-mail: admbul@gmail.com

  

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Кандидат:

……………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

 

 

 

 

Юридическо лице:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Дата…………………..                                                                 Заявител:…………………

 

 

 

 

 

 

АНКЕТЕН ЛИСТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Град……………………………………………………………………………………………

 

Област: ……………………………….. Пощенски код: ………………………….

 

Телефон: ……………………………….. ……..Факс: ………………………………..

 

E-mail……………………………….. Уеб сайт………………………………………….

 

 

Колко лекари по дентална медицина има вашата практика: ………………………………..

 

 

Колко дълго практикувате: ……………………………………………………………………………………..

 

 

По какъв начин научихте за Асоциацията на денталните мениджъри в България

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Напишете името на човека, който ви е насочил към нашата организация

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Дата………………………….                                             Заявител: …………………………..

ЕГН: …………………………………

 

 

 

 

 

Дентални практики, членове на АДМБ

  • Дентална клиника „Абил”, Тервел, д-р Фикрет Абил,                www.abilclinic.eu
  • Дентални кабинети, AllDent, Пловдив,  д-р Евелина Печева, http://www.alldentcenter.com
  • Стоматологичен кабинет „Д-р Ани Вълова”, Враца,         http://www.stomatologvratsa.com
  • Дентален център „Биодент”, София, Елин, Пелин, д-р Катя Славова, http://www.biodent.bg
  • Дентална клиника „Бургасдент”, Бургас, д-р София Буджева,             http://www.burgasdent.com
  • Дентално студио „Бързашки”, д-р Пламен Бързашки, Чепеларе
  • Д-р Борис Белчев, Пловдив - http://www.beldent-plovdiv.bg