За да станете член на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ), е необходимо да попълните:

  1. Заявление за членство – тук - Заявление за членство 
  2. Анкетен лист към „Заявление за членство“ – тук - Анкетен лист
  3. Да ги изпратите на e-mail: admbul@gmail.com

  

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Кандидат:

……………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

 

 

 

 

Юридическо лице:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Адрес за кореспонденция:

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Дата…………………..                                                                 Заявител:…………………

 

 

 

 

 

 

АНКЕТЕН ЛИСТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Град……………………………………………………………………………………………

 

Област: ……………………………….. Пощенски код: ………………………….

 

Телефон: ……………………………….. ……..Факс: ………………………………..

 

E-mail……………………………….. Уеб сайт………………………………………….

 

 

Колко лекари по дентална медицина има вашата практика: ………………………………..

 

 

Колко дълго практикувате: ……………………………………………………………………………………..

 

 

По какъв начин научихте за Асоциацията на денталните мениджъри в България

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Напишете името на човека, който ви е насочил към нашата организация

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Дата…………………………………..                                     Заявител: …………………………..

ЕГН: …………………………………

 

 

 

 

Дентални практики, членове на АДМБ

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Д-р Боривое Чирич, Сърбия

Д-р Едмонд Бинхас, Франция

Дженифър де Сейнт Джордж, САЩ