konkurs1

 

 

Петото издание на конкурса „Мениджър на дентална практика” стартира на 15 април 2013 г.

Участието започва с попълване на анкета, която можете да изтеглите от тук.

Крайният срок за участие е 15 август 2013 г.

Попълнените анкети изпращайте на:

• admbul@gmail.com

• office.addb@gmail.com

• dentalworld@mbox.contact.bg

• ever.sp@abv.bg

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

в конкурса

„Мениджър на дентална практика”

 

В конкурса участват дентални кабинети, клиники и центрове от цяла България. Наградите са в три основни категории – „Мениджър на дентален кабинет”, „Мениджър на дентална клиника” и „Мениджър на ден¬тална практика”.

КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА И ЕТАПИТЕ НА КОНКУРСА СА СЛЕДНИТЕ:

◙ Денталните кабинети трябва да имат персонал до 6 служители.

◙ Денталните клиники – персонал над 6 служители.

◙ Денталните кабинети и клиники трябва да работят задължително със сестри на принципа един стоматолог – една сестра.

◙ Участието започва с попълване на анкета. Тя е качена на сайта на Асоциацията на денталните дилъри в България (АДДБ) и Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ). Анкетата се попълва, като информацията в нея трябва да съответства на информацията, публи¬кувана в сайта на денталната практика, участник в конкурса. Изпраща се по електронен път – на e-mail или по пощата, ако отговорите са на хартия. Анкетата се попълва от името на този, който управлява практиката – зъболекар или наето лице – офис мениджър.

◙ След попълване на анкетата следва посещение в практиката и събеседване с кандидата.

◙ Оценката на практиката започва от визията – нейния сайт и как изглежда в реалност. Виртуалната практика, т.е. тази в сайта, трябва да съответства на реалната практика. Оценяват се логото (графичен знак), слоган (посланието към пациента или девизът на практиката). Оценяват се още входната табела, чистотата пред входа на практиката, ако няма възможност за паркинг, информират ли се за това пациентите, възможността за достъп на инвалиди, екстериора.

◙ Оценяват се интериора на практиката, хигиената, тоалетната, ергономичните и архитектурни решения, осветлението, чакалнята (приемната), рецепцията, фоновите фактори.

◙ Оценява се идентичността на практиката (първо чрез сайта и табелата и пр., както обърнахме внимание вече), след това чрез облеклото, визитките, корпоративните цветове, рекламните материали, продуктите с бранда на практиката, образователните брошури за пациентите.

◙ Оценяват се формите за обратна връзка с пациентите, както и осигуреният комфорт за пациента – достъп до интернет, TV, периодиката в чакалнята (вестниците и списанията – ориентирани ли са към таргет групата), всички останали детайли в практиката, осигуряващи този комфорт, вкл. съвременното оборудване.

◙ По отношение на клиничната част от значение са оперативката и начините на провеждането й, графикът, закъсненията, приемът на спешните случаи, протоколите – за професионална дейност, за работа с деца и пр.

◙ Организация на дейността – работата в екип – вътрешната комуникация в екипа, как са разпределени отговорностите, какво е текучеството, доминират ли добрите взаимоотношения и как се поддържат, как се преодолява стресът, броят на активно работещите дентални лекари в структурата (кабинет, клиника), длъжностните характеристики и др. Ролята на лидера в екипа. Как се управлява работното време, има ли хигиенен протокол, протоколи за работа с техниката, какъв е правилникът за вътрешния ред, как се съхраняват клиничните случаи и картони, как се управлява рискът в професията. Специфичните подходи към децата и към пациентите в неравностойно положение.

◙ Комуникация и взаимоотношения с пациента преди и след лечебната дейност – протокол за комуникация с пациента – първи обаждания, кой го посреща, обсъждане на случая, как се задържат пациентите, какво се прави при отлив на пациенти, комуникация за контролни прегледи и пр.

◙ В бизнес частта е важно практиката да има формула за ценообразуване (може да не я споделя) и мониторинг на общите приходи и разходи, заплащането на персонала и какви стимули (мотивация) има, как се извършват разплащанията с персонала и пациентите, каква е ннвестиционната политика. Д-р Едмонд Бинхас, експерт по дентален мениджмънт, добави няколко въпроса, на които кандидатът при желание може да отговори: „Какъв е оборотът на кабинета (не печалбата). Какъв е оборотът средно на всеки дентален лекар (оборот на кабинета : общ брой дентални лекари), броят на първи консултации за изминалата година, броят на посещенията за година, както и общият брой часове, изработени от всички дентални лекари”. Как се продава „продуктът” зъболечение. От значение е дали денталната практика има бизнес план и какви мерки е предвидила или взема по време на криза.

◙ Как се управлява комуникацията на денталната практика с пациентите, обществото и колегите. Тук се оценяват изявите в медиите – вестници, списания, интернет (блог, Facebook и др.), телевизионни предавания, конкурси, филми с тема промоция на здраве. Дали от името на практиката или от името на член от екипа й са написани брошури, книги на тема дентално здраве. Какви специални събития са организирани – празник на кабинета, седмица (месец) на профилактиката и пр. По какъв начин се рекламира практиката. Оценява се също дали кандидатът има публикации в специализирани издания, научни монографии, изнасял ли е лекции пред научни форуми у нас и в чужбина.

◙ На оценката влияят придобитите сертификати: CE на оборудването, сертификати от квалификационни курсове, ISO 9000:2001 – система за управление на качеството.

◙ Към задължителни критерии за всички категории спадат хигиенен протокол – дезинфекция, почистване и автоклавиране на всички инструменти, работа с повече от един комплект турбини и наконечници, обезпечен сервиз от оторизирани фирми за медицинска техника.

◙ Към задължителните критерии за дентални клиники и центрове спада образната диагностика: интраорални и панорамни рентгени.

◙ Теоретичната обща/специализирана подготовка по мениджмънт, маркетинг, PR – курсове, квалификация, допълнителна бизнес литература, е плюс за кандидата, но не е от решаващо значение за крайната оценка.

 

Забележка: Всеки от критериите носи определен брой точки, с цел по-голяма обективност при оценяването. Критериите за оценка са също повод за събеседване и обмяна на опит. Конкурсът не търси идеалния изпълнител на тези критерии. Онзи кандидат, който е най-близко до тях, ще бъде номиниран за наградите.

 

 

 

Copyright © 2013 Асоциация на денталните мениджъри в България. All rights reserved. Със съдействието на Tralalink Webdesign.