BinhasКазвам се Eдмонд Бинхас, стоматолог съм, както и основател и президент на фирмата Edmond Binhas, която е водеща в Европа в областта на консултирането и обучението по дентален мениджмънт.

Изключително съм щастлив да поздравя българските ми колеги по случай конкурса “Мениджър на дентална практика“.

Стоматологичният свят днес се променя бързо, рязко, изцяло и тези промени внасят известни смущения у някои от нашите колеги. Стоматологичният свят преживява една епоха на бърз технически и технологичен напредък, и най-вече напредък на обществото. За да се справим от сега нататък с новия тип поведение на нашите пациенти и с все по-тежката стоматологична среда, днес се налага да се научим да управляваме кабинета като едно истинско предприятие.

По време на пътуването ми в България това лято имах въвможността да посетя много стоматологични кабинети и констатирах, че общо взето кабинетите в България биват три типа.

Първият тип са традиционните кабинети, където стоматологът работи най-често сам, без асистент, използвайки практично оборудване и извършвайки само най-традиционните лечения в професията.

Вторият тип кабинети са тези, където стоматологът има асистент, най-често дентален асистент (сестра) и/или секретар. Понякога кабинетите от този тип разполагат с два стола, на които стоматологът работи. Продуктивността на тези кабинтети е по-висока, но също и изискванията, тъй като присъствието на повече пациенти изисква повече контрол от страна на стоматолога.

Третото ниво на организация на стоматологичния кабинет са денталните клиники, някои от които са се обединили в мрежа. Убеден съм, че днес е много важно да се развива този тип организация, тъй като пациентите очакват от нас едно цялостно обслужване, което да осигурява лечение от всякакъв тип: ортодонтия, пародонтология, имплантология и т.н. Това цялостно обслужване е много важно днес и точно това е, което много пациенти очакват от нас.

В зависимост от това към кой от описаните типове спада даден кабинет, съветът ми към неговата организация ще е различен.

В кабинета, където стоматолоът работи сам, ще трябва да се наложи перфектна техническа организация: синхронизация със сестрата, подреждане и поддръжка на инструментариума, възможност да се приемат бързо пациенти и т.н.

За втория тип кабинети, които разполагат с асистент и секретар, съветът ми е да се развие организацията, но най-вече общуването с пациента, с асистента, със секретаря, т.е., мениджмънтът на кабинета.

Що се отнася до денталните клиники, организацията трябва да се развие на още по-високо ниво: да се наложат техники на ръководство. Важно е да има добра организация и комуникация и най-вече да се установят управленчески показатели и те редовно да се контролират. Това е решаващо условие, за да се управляват ефикасно и продуктивно големи групи хора и големи инвестиции.

Бих искал да поздравя стоматолозите, които участват в конкурса “Мениджър на дентална практика“. Имайки предвид кабинетите, които посетих, не се съмнявам, че тези, които се състезават днес, имат отлично ниво на организация, комуникация и управление.

Пожелавам успех на всички кандидати и честитя предварително на тазгодишния победител. Благодаря ви и до скоро!

 

Copyright © 2013 Асоциация на денталните мениджъри в България. All rights reserved. Със съдействието на Tralalink Webdesign.