Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) е млада структура и е създадена на 16 юли 2010 г. Целта й е да въведе в практиката съвременните принципи на денталния мениджмънт и комуникация в България.
АДМБ има за задача да работи за по-доброто управление на денталните клиники и кабинетите в нашата страна – изцяло в полза на пациента и неговия комфорт, в лечебна среда, чийто център е пак той – пациентът.
Съвместно с професионалното издание на българските зъболекари „Стоматологичен свят” АДМБ организира конкурса “Дентален мениджър на годината – Адмира”, наследник на „Мениджър на дентална практика”. Конкурсът откроява и отличава по определени критерии всяка година успешните дентални кабинети и клиники от цялата страна. Мотото на конкурса е „Добрият дентален мениджмънт – в полза на пациента”.
АДМБ има ангажимента да поддържа непосредствен контакт със здравните журналисти от масовите медии, пациентите и техните организации, да спомага за изграждането на позитивен имидж на зъболекарската професия у нас.
Организацията е отворена структура – в нея членуват едни от най големите дентални клиники в България, представители на малки кабинети, дентални търговци, журналисти и др.

 

 

 

 

 

Партньори

  • Bredent