АДМБ организира за първи път: Един споделен лекционен ден с проф. Павел Станимиров


Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) организира за първи път: Един споделен лекционен ден с проф. Павел Станимиров*

Освободете графика и запазете датата!

21 май, събота, София, хотел “Маринела”

ТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

(СИЛАТА НА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, МЕДИЦИНСКА ГРЕШКА, НЕБРЕЖНОСТ, НЕВНИМАНИЕ, НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ И ДР.)

ПРОГРАМА

8:30 – 9:00 – Регистрация
9:00 – 9:15 – Откриване
9:15 – 11:00
I. За силата на медицинската документация в денталната практика
II. Професия „лекар по дентална медицина“.
Компетенции на лекарите по дентална медицина
11:00 – 11:15 – Kафе пауза
11:15 – 13:00
III. Медицинска грешка и „принципът на адекватните очаквания“
IV. Информирано съгласие, видове, значение. Валидност на съгласието
13:00 – 13:30 – Обяд
13:30 – 13:45 – Фирмена презентация
13:45 – 15:30
V. Добрата медицинска практика, стандарт на грижа
VI. Небрежност, невнимание, нещастен случай
15:30 – 15:45 – Кафе пауза
15:45 – 16:00 – Фирмена презентация
16:00 – 18:00
VII. Медико-легални въпроси в оралната хирургия и имплантология
VIII. Медико-легални въпроси в ендодонтията и естетичната дентална медицина
IX. Процедури за намаляване на риска. Управление очакванията на пациента
18:00 – 18:30 Дискусия

20:00 ч – Вечер на приятелството
Дрес код – пъстри дрехи и добро настроение!
Очакват ви много изненади и любими изпълнители!

Цена на куверта – 75 лв

ТАКСИ УЧАСТИЕ:

За нечленове на АДМБ – 400 лв.

За членове на АДМБ – 200 лв.

За студенти – 100 лв.

Банкова сметка:

Получател: АДМБ

IBAN: BG12BPBI88981230013130

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: ПОЩЕНСКА БАНКА

Записване: тел. 0888 920 456, д-р Нелия Михайлова

проф. Павел Станимиров
Проф. Павел Станимиров

Проф. д-р, д-р Павел Станимиров, дм

Ръководител Катедра дентална, орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ-София

Началник клиника Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“

,