АНКЕТА за участие в деветото издание на Националния конкурс „Дентален мениджър на годината“ – бизнес награди за зъболекари и зъботехници „Адмира”


АНКЕТА

за участие в деветото издание на Националния конкурс

„Дентален мениджър на годината“ – бизнес награди за зъболекари и зъботехници „Адмира”

Националният конкурс „Дентален мениджър на годината“ – бизнес награди за зъболекари и зъботехници „Адмира” е наследник на конкурса „Мениджър на дентална практика“. Спазвайки поредността, той ще се проведе за девети път. Носителят на голямата награда „Дентален мениджър на годината“ ще бъде удостоен със статуетката „Адмира“.

Целта на това състезание е да отличи онези от Вас, които чрез разумни решения постигат най-ефективно управление на своята практика. За да участвате в конкурса, е нужно да отговорите на въпросите, поместени в тази анкета. Участниците в конкурса могат да кандидатстват в една или повече от посочените категории. Ако практиката се управлява от дентален асистент (рецепционист, икономист, сестра), той може да се регистрира за участие и да отговори на въпросите вместо собственика/изпълнителя на дентална помощ. Решението за номинациите в съответната категория ще се вземе от 6-членно селектиращо жури, като впоследствие ще се проведе индивидуално събеседване „на живо” с номинираните, вкл. и посещение на практиката.

Този конкурс дава равен шанс както за малките, така и за големите практики!

Всички към успеха!

УЧАСТНИК:

Име: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Длъжност: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

КАТЕГОРИЯ: О Дентална практика – над 6 души О ДКЦ О Кабинет – до 6 души

 1. НАПРАВЕТЕ КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ЛИЧНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ОПИТ:

Придобита квалификация в: от ……………. г. до …………….. г.

МУ – Факултет по дентална медицина гр. …………………………

ВУЗ……………………………………………………….. гр. …………………………

Друго УЗ ……………………………………………….. гр. …………………………

Професионална практика: ………………………………………………………………………………………………………………

Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ОПИШЕТЕ ПРАКТИКАТА, КОЯТО УПРАВЛЯВАТЕ:

• История, име на практиката, местоположение:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Развитие за периода 2012 – 2017 г.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. КАКВА Е ВАШАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРАКТИКАТА?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. РАБОТИТЕ ЛИ С НЗОК?

О ДА, защото …………………………………………………………………………………………………………………………….

О НЕ, защото ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. КАКВО СМЯТАТЕ, ЧЕ ВИ ОТЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ВАШИ КОЛЕГИ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ПОСЕТИЛИ ЛИ СТЕ КУРСОВЕ ПО (ДЕНТАЛЕН) МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ РR И КОМУНИКАЦИИ?

(необходимо е да покажете сертификати). Посочете литература, която допълнително обогатява знанията ви в областта на мениджмънта? Ако желаете, цитирайте любима фраза.

О ДА – (ДЕНТАЛЕН) МЕНИДЖМЪНТ

тема:.

лектор : ………………………………

кога: …………………………………..

О ДА – МАРКЕТИНГ

тема: …………………………………..

лектор : ………….

кога: ……………….

О ДА – РR

тема:………………

лектор :

кога: …….

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА. В ЕКИПА ВИ ИМА ЛИ СЕСТРА? НАЕЛИ ЛИ СТЕ НА РАБОТА КОЛЕГА? ФОРМУЛАТА ВИ ЗА РАБОТА В ЕКИП?

О работя сам О работя със сестра брой персонал: ………………….

брой сестри: …….. брой асистенти: …………. брой колеги: ………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. КОЛАБОРИРАТЕ ЛИ С КОЛЕГИ, ЗАЛОЖИЛИ ЛИ СТЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД?

колаборация с колега: О НЕ О ДА с кого:…………………………………………………………………..

(посочете имената на колегите си)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

мултидисциплинарен подход: О НЕ О ДА защото:……………………………………………………………………

 1. КАКВО Е РАБОТНОТО ВИ ВРЕМЕ, ЧАСОВИ ГРАФИК (ЗАПЪЛНЕН ЛИ Е – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД НАПРЕД, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА)?

Седмично раб. време: от ……………………………………………….. до ………………………………………………..

(ден) (ден)

Часови график: от……………………… ч. до……………………… ч.

За какъв период напред е запълнен графикът:………………………………………………………………………………..

 1. КАК ПЛАНИРАТЕ РАБОТНОТО СИ ВРЕМЕ И ГРАФИКА ЗА ПАЦИЕНТИ? ПРОВЕЖДАТЕ ЛИ СУТРЕШНА ОПЕРАТИВКА?

Оперативки: О НЕ О ДА

О всяка сутрин О веднъж седмично О веднъж месечно

 1. РАБОТИТЕ ЛИ ПО ПРОТОКОЛ (пример – за специалност)? ВЪВЕЛИ ЛИ СТЕ ПРОТОКОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ С ПАЦИЕНТИТЕ (пример)? ИМАТЕ ЛИ ПРОТОКОЛ ЗА ЕКИПНА РАБОТА?

Протокол за поведение и комуникация: О НЕ О ДА

Протокол за екипна работа: О НЕ О ДА

Други протоколи, въведени в практиката Ви, (опишете ги):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ОБОРУДВАНЕТО НА ПРАКТИКАТА ВИ ОБОЗНАЧЕНО ЛИ Е С СЄ? ПРИТЕЖАВАТЕ ЛИ СЕРТИФИКАТ ПО ISO?

СЄ обозначение на оборудването: О НЕ О ДА

Сертификат по ISO 9001:2000 (СУК-система за управление на качеството): О НЕ О ДА

Хигиенна карта: О НЕ О ДА

 1. ИМАТЕ ЛИ ФОРМУЛА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА?

О НЕ О ДА

 1. КАКВИ НАЧИНИ НА РАЗПЛАЩАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ СТЕ ВЪВЕЛИ?

О авансово О разсрочено О в брой О по банка О пост терминал

 1. ИМАТЕ ЛИ ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИИТЕ (лично или на практиката)?

(Изпратете копие на е-mail или приложете) О НЕ О ДА

публикувана статия в специализирано (неспециализирано) издание: О НЕ О ДА

интервю, реклама на практиката: О НЕ О ДА

написали ли сте книга (специализирана), брошура, касаеща оралната профилактика: О НЕ О ДА а) в кръга на вашите пациенти: тема:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

б) извън кръга на вашите пациенти: тема: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ПРАКТИКАТА ВИ ИМА ЛИ ЛОГО И ДЕВИЗ (СЛОГАН)? (Слоганът се изписва по-долу, а логото изпращате по е-mail в РDF формат или JPG)? ИМАТЕ ЛИ САЙТ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. КАКВИ МЕРКИ БИХТЕ ПРЕДПРИЕЛИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРАКТИКАТА ВИ ЗАПОЧВА ДА ИЗПИТВА ТРУДНОСТИ – ГУБИ ПАЦИЕНТИ, ФИНАНСИРАНЕТО Е НЕДОСТАТЪЧНО И Т.Н.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ПРАКТИКАТА ВИ (КАБИНЕТЪТ) ИМА ЛИ ПРАЗНИК? КАК ГО ОТБЕЛЯЗВАТЕ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ИНВЕСТИРАТЕ ЛИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ ОСВЕН В СТОМАТОЛОГИЯТА?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ХОБИ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Забележка: С предоставянето на гореизложените данни участникът в конкурса изразява съгласие те да бъдат използвани за целите на конкурса. Информацията остава конфиденциална.


Тържествената церемония по връчване на наградите ще се състои през октомври 2018 г. в София

Освен голямата награда – непреходната статуетка – ще бъдат връчени и много допълнителни награди. Практиките ще бъдат широко представени в специализираните и неспециализираните медии.

Организатор – Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ)

Конкурсът се провежда по идея в. „Стоматологичен свят”.

Заявки за участие и допълнителна информация:

• в. “Стоматологичен свят”, 1606 София, ул. “Ами Буе” 58 – ever.sp@abv.bg

• АДМБ, 1172 София, ул. ”Св. Пимен Зографски” N 16 – www.admb.bg

Тел. 0889 520 072, 0888 920 456, 0888 439 718