Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика – 2 част


Книгата съдържа пу­б­­ликации по темата ден­тален мениджмънт, от­печатани във в. „Стоматологичен свят“ за периода 2010-2014 г., както и редица нови статии. Добавен е и цял раздел „Дентално право“ с автор адв. Мария Радева, д-р по право – над 20 страници.
Част от останалите теми:
• Управление на финансите на зъболекар­с­ките практики в България с влияние на чуждия опит
• „Комплексна ергономия в зъболекарс­ката практика – принципи и приложение”
• Персонален маркетинг по време на първичния преглед
• Леченията не се покриват от касата – табу ли е да говорим за пари? Да успокоим и пациента, и лекуващия!
• Можем ли да лишим пациента от дадено лечение под претекст, че не се заплаща от здравната каса? Имаме ли право да решаваме вместо нашия пациент?
• Крайно време е да демократизираме имплантологията и други.

Формат А-4, 100 страници Цена: 12 лв. с доставката.
Можете да я поръчате на:BS_2015_1
тел. 0888 43 97 18
или на е-mail: ever.sp@abv.bg

Банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG06 RZBB 9155 1023 8173 10
BIC: RZBBBGSF
Сергей Герчов Пенов