„Бизнес терапия” в ежедневната дентална практика – VI Национална конференция на АДМБ


VI Национална конференция „Бизнес терапия” в ежедневната дентална практика” на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) се проведе на 9 април 2016 г. – по традиция в Стара Загора, хотел „Мериан Палас”.


Освен с избор на нови управителни органи и нов председател форумът даде и нов тласък в развитието на организацията.
Не е тайна, че от създаването й до днес се водеше дебат по какъв начин проявите в годишния й календар да придобият по-голяма честота и прагматичност. Свързана най-вече с работното ежедневие и със споделянето на конкретен опит в областта на денталния мениджмънт между членовете й.


За първи път именно на тази конференция, веднага след лекционната част, тази дискусия прерасна в „Дискусионен следобед”. На него се обсъдиха редица проблеми, касаещи бизнеса в денталната практика, взаимоотношенията с пациентите и пр.


Като продължение на темата по време на Отчетно-изборното събрание делегатите приеха да бъде създадена затворена фейсбук страница „Дискусионен клуб по дентален мениджмънт”. Тя вече е факт. В нея могат да участват само членове на АДМБ, които в реално време и по възможно най-лесния и достъпен начин – в интернет пространството – да поставят и разглеждат въпросите, касаещи управлението, които ги тревожат.


Чрез групата ще се инициират и организират по места тематични срещи и който има желание и възможност ще присъства.
Другата новина от форума – новият председател на асоциацията е д-р Диана Бушкалова от Стара Загора, която бе избрана единодушно. Този избор бе наложен от факта, че мандатът на досегашния председател д-р Венета Павлова бе изтекъл.
Избран бе нов УС, и контролни органи. В състава на новия УС влизат д-р Нелия Михайлова, Пловдив, д-р Юра Пандушева, Пловдив, д-р Соня Еленкова, Русе, д-р Катя Славова, София и д-р Милен Милов.


Зам.-председател на асоциацията стана д-р Венета Павлова. Трябва изрично да се подчертае, че тя вложи много интелект, усилия, енергия и емоция за укрепването и израстването на АДМБ. Безспорно постижение е, че днес, благодарение на нейните целенасочени усилия, на усилията на целия Управителен съвет и, разбира се, на д-р Валентин Павлов Асоциацията на денталните мениджъри в България е авторитет в очите на държавните институции. Резултат, постигнат след 6 години упорита работа и всеотдайност. И не само това:Усилията на асоциацията през тези 6 г. от учредяването й бяха насочени към една цел – така да се менажират денталните практики, че да предоставят най-добрата грижа за пациентите – каза по време на форума д-р Венета Павлова.


В заключение можем да посочим, че наследството и отговорността, които получават новият лидер д-р Диана Бушкалова и новият УС, са големи.


По отношение на самата конференция. В нея взеха участие около 50 управители и собственици на дентални клиники и кабинети в България, в които намират професионална реализация близо 1000 зъболекари.
Златен спонсор на форума бе фирма „Аксис България”, сребърни спонсори – фирмите „Дентатехника”, „Патриция” и Societe Generale Експресбанк. Бронзов спонсор – ГлаксоСмитКлайн.


АДМБ спази традицията да обогатява конференциите си с още събития. Този път бе организирана пресконференция за журналисти на тема „Битката срещу тоталното обеззъбяване на нацията – резултатите една година по-късно”.


Идеята бе публично да се направи равносметка от започналата „битка срещу тоталното обеззъбяване”. Известно е, че през май м.г. в Стара Загора АДМБ, съвместно с БЗС, организира за първи път кръгла маса на тема „Проблемите в денталната помощ и решаването им в полза на пациента”. А на проведената в парламента през юли Национална кръгла маса на същата тема, въпросът за тоталното обеззъбяване на нацията отново бе поставен и обсъден на високо представително ниво.


По време на пресконференцията д-р Валентин Павлов, депутат от Реформаторски блок и член на АДМБ, отчете, че по три от поставените проблема в денталната помощ вече има конкретни решения – специализацията на денталните лекари, продължаване на Националната програма за силанизация, включването от тази година на още една манипулация в пакета за дентална помощ за лица над 18 г. по здравна каса.
„Продължават усилията ни за решаване на проблема с тоталното обеззъбяване на близо 300 000 българи”, допълни още д-р Павлов.


Лекционната част на конференцията започна с Марк Де Турк, Белгия – „Комуникация и емоционална интелигентност”. „Хората, с които градим бизнеса си“ бе темата на Мария Шишкова.За „Маркетинг и брандинг техники за увеличаване на печалбата в денталната дейност” говори д-р Любен Станев. Д-р Стоян Маринов сподели опита си в „Стратегическото управление на денталните практики”.


„Попадението” сред лекторите – разбира се, всеки със своята незаменима стойност – бе Марк Де Турк. Атрактивен и енергичен лектор от американски тип. Владеещ добре актьорското майсторство, той изигра редица ситуации пред аудиторията, влизайки в образ. Участниците се включиха активно в „представлението“, което го направи увлекателно и запомнящо се.


Ето съвсем малко от него:

– Вие сте повече от тяло, вие и вашето тяло са две различни неща. Нали така? – попита Марк. – Всички казвате – да. Но понякога вашето тяло е „в сега”, а умствено вие сте още в леглото си – не съвсем в сегашно време. Като мениджър идвате в офиса си и виждате вашите партньори, но мислите все още за жена си или за мъжа си…


И изводът на Марк: „Ако управлявате хора, бъдете в сегашно време заедно с тялото си. Животът е пред очите ви, а не назад. Утре, когато отидете в офиса си, въведете се в сегашно време заедно със своето тяло, преди да комуникирате с хората си, вместо да реагирате.”


Съвсем логично след финала на тази конференция си задаваме въпросите: Какво е мястото на АДМБ сред останалите организации в денталния бранш? Какъв е приносът й?


Отговорите:
АДМБ е единствената организация в този бранш, която обединява представители на разнородни професионални групи – зъболекари, търговци, зъботехници, журналисти.


С кръглите маси, най-общо на тема „битката срещу тоталното обеззъбяване”, които АДМБ инициира, тя доказа, че е обществено ангажирана.
Чрез конкурса „Мениджър на дентална практика” АДМБ работи за добрия имидж на съсловието, за поощряване на развитието на денталните практики и бизнеса им.


За шест години АДМБ успя да придвижи темата за денталния мениджмънт от ниво „обсъждане по между си”, до официалното й презентиране по време на авторитетни форуми, включително научните конгреси на Българския зъболекарски съюз. А вече и по естествен път – в някои от проявите на регионалните му колегии, както и на други съсловни общности.


Разбира се, че свършеното не е малко. От АДМБ казват, защото „По-силно от „Аз” е „Ние”!
Вярваме в слогана – присъединяваме се и „Ние” от „Стоматологичен свят”.

Проявата завърши с българска традиционна вечер с много изненади, веселие
и дрес код – народни носии