Да си припомним мъдрите мисли на Айн Ранд за парите от произведението „Атлас изправи рамене“


„Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достойнствата на обществото.“

Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда;

Когато видите, че за да произвеждате, ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо;

Когато видите, че парите се стичат при онези, които търгуват не със стоки, а с влияние;

Когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелстване, отколкото чрез работа, и вашите закони не закрилят вас от тях, но закрилят тях от вас;

Когато видите корупцията да се възнаграждава, а честността да се превръща в саможертва – тогава трябва да знаете, че обществото ви е обречено.“

Айн Ранд е знаково име за философията и литературата през XX в. Тя става световноизвестна с рационална философия, наречена от нея „обективизъм“.