Дентална клиника „Дукови“ и ЦПО „Хипократ“ с пореден курс „Асистент на лекаря по дентална медицина“


На 17 ноември 2021 г. в Дентална клиника „Дукови“, Русе, се проведе държавен изпит на курсистите за „Асистент на лекаря по дентална медицина“ към ЦПО „Хипократ“.

За поредна година ЦПО „Хипократ“ и Дентална клиника „Дукови“ организират такъв курс.

Изпитът се състоя пред комисия от трима изпитващи – д-р Валентин Дуков, д-р Мария Сапункьова, Дентална клиника „Дукови“, Русе, и д–р Пламен Бързашки, ЦПО „Хипократ“. Девет от 10 души бяха допуснати до държавния изпит, включващ теория – сутринта и практика – следобед.

Обучението се провежда за период от 6 месеца, в 7 модула, като след всеки модул има колоквиум за проверка на знанията. Само издържалите се явяват на държавен изпит.

Курсът е преминал предимно онлайн, с изключение на практическия стаж в Дентална клиника „Дукови“, Русе, който е бил присъствен.

,