Дентална клиника „Дукови“, Русе, превръща бивша игрална зала в място за обучение


Залата се намира под клиниката и е бивше казино. Д-р Валентин Дуков и д-р Мария Сапункьова решават да я закупят. Инвестицията е с ясна цел – тук да „печелят“ всички, които развиват знанието си, уменията, професионализма.


Отзивите с положителен знак не закъсняват.
Адв. Мария Радева споделя „Да превърнеш бивша игрална зала в място за обучение се иска смелост и доза лудост. Но познавайки д-р Дуков и д-р Сапункьова, формулата е намерена и успехът е гарантиран! Каквато е и да е професията ти – ако имаш знанията, развиваш уменията си, честен и отговорен си – си незаменимият служител! Мотивираните и успешни служители са задължителното условие за успешен работодател! Процесът задължително е двустранен!“


Академия „Първа помощ“, която организира и провежда курсове по оказване на първа помощ, водени от лекари, споделя: „Запечатахме няколко момента от последния ни специален курс „Спешни състояния в денталната практика” в Русе. Разказахме, показахме и оттренирахме всяка важна процедура.
Изказваме огромни благодарности на нашите домакини от Дентална клиника „Дукови“ за оказаното гостоприемство, както и на прекрасните колеги дентални лекари за вниманието, старанието и отношението! Пожелаваме ви никога да не се наложи да използвате тези познания!“


В залата се провежда обучение и за дентални асистенти на ЦПО „Хипократ“.
Д-р Валентин Дуков и д-р Мария Сапункьова са членове на Асоциацията на денталните мениджъри в България.
През 2016 г. са отличени с голямата награда в конкурса „Дентален мениджър на годината“ и статуетката „Адмира“.