Д-р Боривойе Чирич, Сърбия – почетен член на Асоциацията на денталните мениджъри в България

д-р Боривое Чирич

Първото посещение на журито от конкурса „Дентален мениджър на годината – „Адмира“ бе в Сърбия.

Това девето издание ще бъде запомнено – конкурсът за първи път прекрачи границите на България, за да гостува на д-р Боривойе Чирич, дентална практика „Д-р Бора“, Пирот, Сърбия.

Обмяна на опит, споделени мисли, чувства и общ език – зъболекарски. Без нужда от превод. Тези думи едва ли ще предадат страхотната атмосфера на срещата с един достоен сръбски колега, изградил фамилната си практика с многогодишен труд.