Д-р Диана Бушкалова: Едно специално участие


Д-р Диана Бушкалова, дентална практика „Мегадент”, Ст. Загора

През 2009 г. имах възможност да участвам в конкурса „Мениджър на дентална практика” и получих грамота. Чрез тази инициатива най-после се заговори за организация на денталната практика и се даде публичност на всички предизвикателства, през които преминава денталния лекар, създавайки и развивайки дейността си. За радост това стана чрез споделяне опита на различни практики от страната, от кабинет до дентален център. Отчитам това за изключително полезно, ако човек от бранша има душа и сърце за професията и нейното развитие – денталната медицина като наука и бизнес с изключителни темпове и мащаби на развитие в последните две десетилетия. България не отстъпва от световните тенденции и съвременните постижения в лечебните процедури и техническо оборудване са предизвикателство за денталните лекари.


При посещението на комисията за номиниране на участниците в конкурса в моята практика коментирахме разгорещено. Всяко посещение ги беше развълнувало с ентусиазма на колегите, упоритостта, търсещия дух и любовта, съчетани с труд и мечти.


За всеки, поел по този път на развитие, е ясно – лесно няма.


Преди 18 г. със съпруга ми (лекар по професия) стартирахме една смела за времето си инициатива – изграждане на първата частна зъботехническа лаборатория в Стара Загора и един от първите частни кабинети. Не знаехме какво точно означава това, имахме просто една идея – зъболечение, различно от предлаганото до момента. В центъра на целия процес основната причина за всичко, което се прави, да бъде пациентът с неговите нужди и желания. Доброто оборудване и новите технологии, които смело внедрихме, бързо дадоха резултат.Пациентите получаваха отношение и качествена работа, сформирахме екип и постепенно го разширихме.Започнахме с лизинг за сума от пари, която беше плашеща и успяхме да го изплатим за 1 г. Безкрайно съм благодарна на съпруга си, който в този труден момент ме подкрепяше. Работех по 10 и повече часа (бях майка на две деца, домакиня, съпруга). Това не ми пречеше да бъда на всички семинари и квалификации, които в тези години навлизаха на нашия пазар. Днес, обръщайки се назад, си давам равносметка и отчитам колко желание и ентусиазъм е имало и това ми е помогнало да се справя добре и с администрирането на дейността.


Много неща се промениха за кратко време – загубих съпруга си при старта на изграждането на нова база и реализацията на общите ни бъдещи идеи.


Не беше лесно да довърша започнатото и да продължа да живея с децата и работата… Посветих цялата си енергия и любов на тях. Благодарна съм на всички, които ми повярваха и ми помагаха! Благодарна съм на пациентите, които ми се довериха!
Участвах в конкурса „Мениджър на дентална практика”, за да „сверя часовника си”. Отчетох, че през последните 6 години, отдадена освен на професията си с активно участие в обществено-политическия живот, не ми оставаха сили и време да инвестирам във финансовото и административното раз­витие на практиката.


Обещах си да променя приоритетите. Про­мених изцяло облика на практиката – инве­с­тирах в ново обурудване, създадох освен об­щата и специализирана детска практика с детски юнит. Промених организацията на ра­ботата, съблюдавайки препоръките на во­дещи мениджъри. Продължих да се уча, да тъ­рся и да се развивам.


Днес имам екип от трима лекари по дентална медицина, дентален асистент и медицинска сестра плюс екипа в лабораторията. Успях да развия лазерна дентална медицина. Въведох имплантология, в процес на реализация са образна диагностика и микроскопска апаратура, реновирах и разширих базата на практиката и лабораторията. Въведохме нов софтуер с цел подобряване на административната работа. В основата на лечебната и зъботехническа работа е естетичната дентална медицина с всички нейни предизвикателства и иновации. Работим и по други проекти!


Благодаря на АДМБ, чийто член съм днес, за контактите, за споделените идеи и ентусиазма на професионалисти и мениджъри!
Пожелавам на себе си и на всички професионалисти – мениджъри и творци – здраве и вдъхновение!


Обещах – Изпълних!

,