Конкурсът „Мениджър на дентална практика” с ново наименование – „Дентален мениджър на годината”