Кръгла маса в Народното събрание на тема “Проблемите в денталната помощ и решаването им в полза на пациента”