Написахме първата страница от историята на конкурса „Мениджър на дентална практика“


Конкурсът „Мениджър на дентална практика“ вече изписа първата страница от своята история. На нея личат имената на победителите: д-р Нелия Михайлова, Дентален център „Изи дент“, Пловдив, която се пребори за голямата награда – статуетката „Творецът, понесъл кръста на своята дарба“, д-р Нева Читалова, „Дентален център д-р Читалова“, Варна, с първа награда в категорията „Мениджър на дентална клиника“, и д-р Борислава Златева, София – победител в категорията „Мениджър на дентален кабинет“.
На нов ред на същата страница се казва още, че извън предварително обявените категории, грамоти и награди са получили и други колеги. Информацията наистина е обширна и не може да се изнесе в цял обем. Все пак отбелязваме, че церемонията по награждаването е открита с класически изпълнения от трио „Сопрано“ и е водена вещо и с артистизъм от д-р Неделя Щонова. С електронни визитки са представени всички участници, а на видеостена поздравление към конкурса е направила Дженифър де Сейнт Джордж.
Трудно е да се преразкажат някои вълнуващи пасажи. Напри­мер, нещо те хваща за гърлото, когато четеш какво казва д-р Светлозар Ботев от Варна пред 350 свои колеги и приятели в ресторанта на х-л „Санкт Петербург“.
Към края е отбелязана датата и мястото на провеждане на церемонията: 23 октомври 2009, Пловдив. Следват подписите на журито и послеслов, който гласи: „Уверени сме, че и следващите страници от този конкурс ще бъдат изписани от българските зъболекари с ценни предложения, съвети и примери за това, как по-добре да се управлява една достойна и отговорна професия. Надяваме се, че когато след години томчето със събраните разкази бъде издадено, то ще бъде на едно от първите места сред книгите във всяка библиотека на български зъболекар“.

Голямата награда – ста­туетката „Творецът, понесъл кръста на сво­ята дарба“, получи д-р Нелия Ми­хайлова, Дентален център „Изи дент“, Пловдив. Тя бе връчена от д-р Николай Шарков, председател на БЗС.

Той се обърна към пълната зала с думите:
„Уважаеми колеги и приятели, тъй като тук сме и колеги, и приятели. Искам да ви кажа, че ще ми бъде доста трудно, след това, което каза д-р Ботев тази вечер – той го каза от душа. Аз ще опитам да прочета това, което написах от сърце. Уверявам ви, кратко е.


Както във всяка сфера, така и в нашата – на денталната медицина, кон­куренцията е особено изявена. Без нея няма двигател, с който да се дви­жим напред, нито да сверяваме часовниците си докъде сме стигнали. А при нас наистина има какво да све­ряваме. Като председател на БЗС аз наистина съм щастлив, че има подобни инициативи за получаване на признание и стимулиране на труда и стремежа на колегите. Считам, че всяко усилие заслужава внимание, но също така знам, че победителят винаги е само един – на върха винаги е само един. Ако щете, щастлив съм и за това, че не съм в журито, което е имало нелеката задача да прецени кой колега е по-заслужил спрямо останалите – пръв сред равните.


Колеги, дами и господа,
С истинско удовлетворение изпълнявам високата чест, от името на Българския зъболекарски съюз да връча статуетката „Творецът, понесъл кръста на своята дарба” на най-достойния днес в развитието на денталната пра­к­тика. Смятам, че получаването на по­добно признание е ед­­но доб­ро нача­ло за ус­тановяване на традиция всяка година най-добрият от нас да получава това високо отличие.“


От името на УС на БЗС и лично от мое име, пожелавам успех на спечелилите, на организаторите, на журито, на участвалите в конкурса, на домакините и на всички вас, които сте тук тази вечер. На многая лета и бог да ви благослови!“


Мотивите на журито д-р Михайлова да бъде отличена с голямата награда обяви д-р Венета Павлова:
„Нашият избор се спря на д-р Нелия Михайлова, защото отчитаме широкото за мащабите на България пространство на уп­равление (Велинград и Пловдив), съсредоточено в личността и интелекта на д-р Нелия Михайлова, за което се изискват (и са в наличност) сериозни мениджърски умения.
Също така отчитаме факта на привличане на чуждестранни партньори и инвестиции за осъществяване на целта на практиката й – разширяване и развитие на дейността.
При д-р Михайлова е налице ясна маркетингова, PR, рекламна и мениджърска стратегия за развитие, водеща до реални резултати. Тя има умението да управлява голям екип без текучество и да създава нужната за това атмосфера. Нейната клиника е със завършена визия. Оборудването е съвременно, отговарящо на поставените цели и на стандартите. Факт са ангажираността и креативността при участието на клиниката в програми за промоция на здраве.
Не на последно място – приветс­т­ваме отговорното отношение към уча­стието на клиниката в конкурса, което, разбира се, е отличителна черта за всички номинирани и наградени“.


Д-р Нелия Михайлова получи и грамо­та за „Най-добра визия на пр­а­­ктиката”. Тя й бе връчена от Иван Со­колов, главен директор на „Меж­дународен панаир Пловдив”


Грамотата се дава за цялостна визия на практиката – от отличителните външни белези до посланията й към пациентите, като включва оценка за входната табела на практиката, ме­стоположение, интериор, сайт, лого, слоган, визитна картичка и др. Жу­рито преценява, че изградената визия на клиника „Изи дент” с ме­ниджър д-р Нелия Михайлова е съ­отнесена хармонично в реалното и в интернет пространството.

Д-р Нелия Михайлова:

– Поздравявам инициаторите и организаторите за чудесната идея за този конкурс. В началото винаги има много ентусиазъм. Пожелавам ви да запазите този ентусиазъм и да доразвиете вашата идея, защото наистина имаме нужда от това. Поздравявам и всички участници в конкурса за техния кураж да участват. Много добре знам колко е трудно за нас, зъболекарите, да се превърнем поне мъничко в мениджъри. Има много определения за мениджмънт, но лично за мен това е изкуство. Изкуство да можеш да претвориш теорията и правилата през твоето собствено виждане, мироглед, през своята интуиция, за да достигнеш до своите цели. А за да стигнеш до целите си, трябва да имаш чудесен екип. И тук е мястото да благодаря на всички колеги от ДЦ „Изи дент”, част от тях са с мен тук тази вечер. Искрено им благодаря за безрезервната подкрепа и помощ през годините.

Първата награда в категория „Мениджър на дентална клиника” отплава за Варна и акустира при д-р Нева Читалова, Дентален център за специализирана дентална помощ „Д-р Читалова“ – Варна. Тя бе връчена от д-р Венета Павлова, председател на журито, която прочете мотивите:


„Клиниката на д-р Читалова, която по преценка на журито е от лидерски тип, се доближава най-много до критериите, които изисквахме за тази категория. Прецизност и ред до най-малката подробност, такива, каквито видяхме и в документите й за кандидатстване за този конкурс. Практиката на д-р Читалова свети от чистота, свети от цветовата подредба на кабинетите – единият в синьо, вторият в оранжево и третият в зелено. За пациентите това е „строгата” докторка с „веселия” екип. Личат добрите взаимовръзки в колектива, личи си, че това е един много добър мениджър.“


Д-р Нева Читалова получи и още една награда – грамота „Усмивката на екипа – подарък от лидера”. Тя бе връчена от Васил Попов, член на журито и на УС на АДДБ. В мотивите на журито за наградата се казва: ”В един от семинарите си у нас Дженифър де Сейнт Джордж подчерта, че е недопустимо зъболекарят и неговият екип да са с неподдържани зъби. В практиката на д-р Читалова усмивката на екипа посреща пациента. ”Не мога да си представя – казва д-р Читалова – някой в клиниката да не е със здрави зъби.” И допълва: „Не е нужно да ме питат „Какво работите?” – всички се усмихват и това е! Усмивките на екипа на д-р Читалова са сътворени от нейните ръце. Ето защо тя получава наградата „Усмивката на екипа – подарък от лидера”.


Д-р Нева Читалова:

– Благодаря на уважаемото жури, благодаря на моите приятели. Както казва д-р Ботев, идва един момент в живота, в който оборотите по някакъв начин се обръщат. Д-р Ботев каза – на 360 градуса. Аз казвам – обикновено става на 180 градуса. Важното е обаче да го преодолееш. Стъпка по стъпка, бавно и напред. Аз знам, че ние, всички зъболекари, сме професионалисти. Това е нашият проблем. Ние гоним съвършенството, а това съвършенство е в малките подобрения – стъпка по стъпка, но само напред. Колеги, благодаря още веднъж. Пожелавам тази вечер един много, много хубав купон. Стига само сме работили.

Първа награда в категория „Мениджър на дентален кабинет” получи д-р Борислава Златева, София. Тя бе връчена от председателя на АДДБ Маргарита Тотева. Ето и мотивите на журито:


„Представите на журито за мениджмънт на модерен дентален кабинет, съчетал в себе си опит и рутина, професионална и съвременна лечебна дейност, екип, взаимоотношения, оборудване, европейска визия и перспективи, както и сериозните мотиви, които д-р Златева изтъкна, за участие в конкурса, се покриха напълно от онова, което видяхме и чухме. При оценката взехме предвид и позитивното мнение на човек, когото срещнахме при обиколката си из страната и който се оказа, че е работил с д-р Златева в началото на нейната професионална дейност. Впечатленията за д-р Златева „преди” и „сега” се покриват, а, когато са изказани от непредубедени хора, без какъвто и да е ангажимент към конкурса, са много силен аргумент. Резултатът е налице: д-р Борислава Златева е носител на първата за България първа награда за „Мениджър на дентален кабинет”.

Грамота за „Управление на риска в професията” и специален приз получи д-р Светлозар Ботев, Дентална клиника „Д-р Ботев”, Варна.
Наградата бе връчена от Сергей Пенов, издател на в. „Стоматологичен свят”. Мотивите на журито са следните:
„Преди година и половина след катастрофа с мотоциклет д-р Ботев получава тежка травма и вече е неработоспособен с едната си ръка. Въпреки това пред bТV той заявява: „Перспективата пред мен не е толкова лоша, защото имам хората, които работят, знанията, мотивировката. Сега се занимавам, като преглеждам, казвам какво да се прави, уча по-младите си колеги… Аз съм си намерил мястото.” Д-р Ботев е загубил за миг управлението в живота си и това му е коствало много. Той обаче не е загубил нито за миг управлението на професията си, както и на рисковете, които тя крие. Като добър мениджър той е управлявал умело този професионален риск и е инвестирал в екипа си, който днес поема изцяло работата му. Ето защо той получава грамотата „Управление на риска в професията”. Тя е придружена със специална награда, която има връзка със следното: Пред журито той сподели, че след катастрофата, въпреки жестоката травма, е изкарал курс за водолази. Приятелите му подарили една ваканция на Червено море и там д-р Ботев се спуснал в дълбоките води на новото си предизвикателство. С пожелание да възстанови здравето си (той вече се опитва да работи с лявата си ръка), да бъде все така оптимист в бизнес начинанията си, за достойното му държание пред медиите и обществото, му връчваме този специален и уникален приз – червен корал, изваден от водите край Мароко, от друг приятел на риска – професионалният водолаз Румен Василев, един от 100 водолази в света с лиценз за тази дейност. (Бел. ред. Бял корал се подарява на жените, а червен – на мъжете. Червеният корал притежава силни лечебни свойства и пази от очите на дявола).

Д-р Светлозар Ботев:
„Ако някой е преживял подобно нещо в живота си, той се обръща на 360 градуса и разбира, че най-важното нещо в живота са приятелите. Те са тези, които ме вдигнаха, които ми помогнаха, които не ме изоставиха. Предстоят ми още няколко операции, едната от тях в университетската клиника в Инсбрук. Научих, че от стоматологичния съюз са привели по сметката ми 3000 лв. Искам да благодаря на всички вас, защото тези средства са от вас. И, ако някога възвърна поне част от това, което можех да правя преди, ще съм ви вечно благодарен. Не очаквах да имам толкова много приятели! Страшно е вълнуващо и красиво! Само да добавя, че преди 20 години тук, в този расторант, се ожених…“

Грамотата за „Психологията в денталната практика – необходимост на съвремието” и наградата към нея получиха д-р Десислава Манасиева и д-р Христина Манасиева, Дентална клиника Diamond Smile – София. Тя бе връчена от д-р Венцислав Стоев, член на журито и управител на Центъра за дентален мениджмънт и комуникация „Иктус“. Той прочeте и мотивите на журито:
„Известно е, че доверието и спокойствието дават допълнителен за­ряд и сила на всяка човешка трудова дейност, включително зъболекарската дейност, която е наравно с изкуството. Феноменално е обратното – зъболекарската дейност и изкуството да осигуряват доверие, спокойствие и сигурност на пациента. Към това се стремят д-р Десислава Манасиева и д-р Христина Манасиева. Ето защо те получават наградата, осигурена от Центъра за дентален мениджмънт и комуникация „Иктус“.

Грамота за „Дентален кабинет с измеренията на клиника” и специална предметна награда получи д-р Спаска Фезова, Благоевгард. Връчи я Мая Бабанска от УС на АДДБ и член на журито. Тя прочете и мотивите:
„При посещението си в практиката на д-р Фезова журито бе приятно изненадано, че една от практиките, кандидатствали в категорията „кабинет”, почти прекрачва границата и преминава в друга категория – „клиника”. Уникално е да се види и отчете. Хъсът и инвестициите са впечатляващи и са насочени, образно казано, в три различни географски точки на града: едната точка е безупречният кабинет с две работни места, втората е рентгенов кабинет с ортопантомограф, разположен в бившата стоматологична поликлиника, и третата – модерно оборудвана зъботехническа лаборатория. Ако тези три точки физически се съберат, няма да се получи многоточие, а удивителна, т.е. дентална клиника. Дали това ще стане, зависи от плановете на д-р Фезова. Факт е – тя е успешен мениджър с изграден екип. Принципите й за дентален мениджмънт са нейни и уникални. Не могат да се преразказват, трябва да се видят. Наградата „Дентален кабинет с измеренията на клиника” заслужено и без условия получава човекът „без измерения” – д-р Спаска Фезова, Благоевград.“

Грамота „Успешната практика в малкия град” получи д-р Станчо Цанков, Дряново. Тя бе връчена от Галя Начева, главен редактор на сп. „Инфодент”. Тя прочете и мотивите на журито:
„Как ли един разпънат от напрежението на големия град зъболекар би работил в това уютно и тихо кътче на България – Дряново. Вероятно няма да се почувства в свои води. Не е така обаче с д-р Станчо Цанков. От практика му се излъчва спокойствие и увереност за утрешния ден, присъщи и на личността на д-р Цанков. Практиката и името му привличат постоянен поток пациенти от Велико Търново, Габрово, Трявна и др. Прагматично е разпределил инвестициите си за бъдещето на своята професия, а с настоящето се справя добре. Отчита значението на публичността и рекламата. Неговият дядо е подарил земя, върху която е построено читалището на Дряново. Днес със сигурност би се чувствал горд да види, че неговият наследник е изградил „Успешната практика в малкия град” Дряново.“

„Фамилната практика – традициите раждат бъдещето” и награда към нея бяха присъдени на д-р Мариета Базитова, ден­тално студио „Св. Аполония“ – Ва­р­на. Грамотата и награда­та, осигурена от Сдруже­ни­ето на българските зъ­бо­лекари, връчи д-р Мария Джорова, председател на СБЗ. Преди да прочете мотивите на журито, д-р Джорова изтъкна:
“За мен е огромно удоволствие и чест да бъда тук тази вечер, на този кон­курс. Сдружението, което представлявам, е организация, която винаги е държала на традициите. Изключително съм радостна, че тази вечер двама от номинираните, които спечелиха, са носители на приза „Зъболекар на годината”, който СБЗ връчва 10-а поредна година. Вълнувам се много, тъй като аз също съм майка на един млад зъболекар и дефакто представлявам една такава фамилна практика. Вярвам изключително много в младите колеги, уверена съм, че освен уменията, ние ще им предадем и очарованието и магията на тази професия, за да могат те да правят още по-големи вълшебства от нас.“
Мотивите на журито гласят:
„Събирателният образ на приемс­т­ве­ността в стоматологията е изразен и се вижда най-силно във фамилната практика. Журито видя този фокус в де­нтално студио „Св. Аполония“ – Ва­рна. Там опитът на д-р Светла Базитова дава „майчина” светлина на силно изгряващата звезда на д-р Мариета Базитова и тяхната изключително модерна клиника. Наградата „Фами­л­ната практика – традициите раждат бъ­дещето” вече е притежание на практиката на д-р Светла Базитова и д-р Мариета Базитова, дентално студио „Света Аполония“ – Варна.


Д-р Мариета Базитова:

– Много се радвам, че нашата работа съвместно с моята майка е оценена по този начин. Много съм щастлива за доверието и честта, с която съм удостоена.

Д-р Неделя Щонова, автор и водещ на здравното TV предаване „Преди лекарствата“, „поведе за ръка“ и с професионализъм тази церемония, за да я изведе до нейния великолепен финал. Тя поздрави всички със собствено изпълнение на песента „I will survive” на Глория Гейнър, като сподели, че го прави „с идеята да оцелее целият този дух, който сътвори това прекрасно събитие и да оцелее победителският дух във всички нас!“
Д-р Щонова получи награда от АДДБ за „Популяризиране на съвременните постижение на българската дентална медицина и практика“. „Преди лекарствата“ излъчи 30-минутен филм за конкурса и церемонията по награждаването, който можете да видите онлайн на http://predilekarstvata.com/flv/videohigh.html.
Д-р Венета Павлова, председател на журито, даде своя изключителен принос към провеждането на този конкурс, като спомогна с доказаните си умения на управител на клиника „Ео Дент“ в оценката на кандидатите. С таланта си на професионалист тя подпомогна журито в стремежа му да изведе правилните критерии за оценка и да бъде обективно.

,