Новият Управителен съвет на АДМБ проведе първото си заседание