Обширна публикация в списание „Мениджър” за дейността на АДМБ и конкурса „Мениджър на дентална практика”


В бр.4/април-май сп. „Мениджър” отделя две страници за дейността на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и конкурса „Мениджър на дентална практика”.
В интервю с председателя на АДМБ д-р Венета Павлова, озаглавено „Мениджърите в стоматологията”, за първи път темата за денталния мениджмънт у нас намира място в такова авторитетно бизнес издание.


Това е висока оценка и признание за АДМБ, за конкурса „Мениджър на дентална практика”, както и за имиджа на цялото дентално съсловие.


Представени са в пълнота всички инициативи на АДМБ, нейната дейност, постиженията й, трудностите, с които се сблъсква денталният мениджър у нас, изведено е на преден план и обяснено значението на конкурса „Мениджър на дентална практика”.

– Ние сме предприемачи, градим всичко заедно с нашите екипи и така си помагаме – казва за АДМБ д-р Павлова.
Тя откроява и поредната инициатива на асоциацията – срещата „с бизнеса в денталния бранш” и целта – „да превърнем превенцията на денталното здраве в национална задача, да подкрепяме взаимно проявите си”.
Особено акцент е поставен върху конкурса „Мениджър на дентална практика”.


„Не правя реклама на този конкурс – казва пред сп. „Мениджър” д-р Павлова – но той е изключително важен за нас и за пациентите. Когато оценяваме кандидатите, ние се срещаме с тях в собствените им кабинети и клиники – разговаряме, оценяваме ги по точно определени критерии, даваме насоки и се обогатяваме взаимно. Чрез конкурса ние оценяваме инвестициите в управлението – в полза на пациента. Всичко в денталния кабинет или клиника е подчинено на него, на неговия комфорт и съвременно лечение”.


„Друго много важно нещо, с което се гордеем, е, че в България денталната медицина, зъболекарите, денталните кабинети и клиники са на изключително високо ниво. Всички предлагаме модерно и иновативно лечение, непрекъснато инвестираме в своята квалификация и модернизация на своите практики.” – казва в заключение д-р Павлова.
Цялото интервю можете да прочетете в броя на сп. „Мениджър”.