Организацията – синоним на успех


Юлия Радева, оперативен мениджър на „Суис Дентапрайм”, Варна

За голяма част от пациентите пътят към зъболекарския кабинет е дълъг. Те или изпитват страх, или са натрупали негативни емоции от досегашните си посещения при зъболекаря. Други пък се чувстват някак не на място в стерилната, безлична клинична обстановка.
Именно на това в нашата клиника се обръща специално внимание. Вместо да водим пациентите под номер, ние възприемаме всеки един като човек, който има собствени желания, страхове и нужди.


В ежедневната работа са необходими непринуденост и спокойствие. И всичко това отново е въпрос на организация, която започва с избора на подходящия персонал и завършва с правилно управление на времето. За да помогнем на пациента да се почувства комфортно и в същото време да си дадем достатъчно време за обстоен преглед и подробна консултация, ние работим по план, съобразен едновременно с пациента и лекуващия лекар. За целта е необходимо предварително съгласуване на часовете за преглед и консултация, преструктуриране на работния план на всеки един от нашите лекари, координиране на тези дейности с екипа от асистенти и определяне часовете на пациентите по начин, който да предостави на екипа от зъботехници необходимото време за изготвяне на съответната конструкция.


В клиниката се работи изключително на принципа на централизацията


Голяма част от административната работа се извършва на рецепция, която същевременно е възлов пункт за вътрешната комуникация в клиниката.
От тук лекарите получават информация за цялостната организация на лечебния процес. Посредством комуникационна система те биват уведомявани за разпределението на пациентите по кабинетите. От рецепцията асистентите получават досието и информация за часовете на пациентите.


На рецепцията на разположение на пациентите са служители, които са компетентни по всякакви въпроси. Независимо дали става въпрос за записване на часове, детайли във връзка с издадените разплащателни документи или лични въп­роси, рецепцията е мястото, където на всеки отделен разговор се отделя достатъчно време.
Защото за нас от първостепенно значение е следното:


В центъра на нашите действия и убеждения винаги да стои пациентът


В името на пациента ние се стремим зъболечението да протече възможно най-приятно и прецизно. А това е възможно поради личната загриженост от страна на нашите служители, оборудването с дигитална диагностична апаратура и не на последно място поради тясното сътрудничество между лекари и зъботехници.


В нашата клиника всички специалисти работят под един покрив, което в значителна степен улеснява зъболечението. Компютърният томограф създава изключително точни изображения на челюстта, което, от своя страна, прави възможно прецизното планиране на предстоящото зъболечение. В рамките на подробен консултативен разговор ле­карят има възможност да обсъди с пациента всички възможности, които биха били подходящи в неговия конкретен случай. Разговорът всъщност има за цел и да премахне страха на пациента, като му покаже, че за нас той е не просто пореден номер, а човек.
Друго предимство за нашите пациенти е

Директната комуникация, осъществявана между лекуващ лекар, зъботехник и пациент


Зъботехникът има възможността да обсъди вида и формата на зъботехническата конструкция както с лекаря, така и със самия пациент. Той се среща с пациента очи в очи и може да съобрази конструкцията с външния вид и личността на пациента. Ако поради някаква причина са констатирани съвсем леки несъответствия, корекцията е възможна в съвсем кратък срок – в повечето случаи толкова кратък, че на пациента просто се налага да изчака известно време за фиксиране на окончателната конструкция, без да напуска клиниката.
А това дава на пациента приятното усещане за сигурност.


Ангажиментът ни към пациента не приключва с напускането му на клиниката. Дори и след приключване на лечението ние редовно поддържаме контакт с него. Обаждаме се по телефона и изискваме обратна информация за това как се чувства, напомняме му за контролните прегледи, които е важно да бъдат провеждани с оглед предотвратяване на ненужни дентални манипулации и запазване на доброто му здравословно състояние.


Благодарение на създадената от нас организация, високотехнологичното оборудване, с което разполагаме, разработеното от нас ноу-хау и непрекъснатата грижа за пациента, ние се превърнахме в международен център с компетенции в областта на оралната имплантология и зъбното протезиране.