Отзвук от Десетата юбилейна конференция на АДМБ: „Защо понятията маркетинг и реклама са остарели и с какво ги заменяме. Управление на риска в денталната медицина”


На 15 май 2021 г. в Стара Загора, х-л „Мериан Палас“, се проведе Десетата юбилейна конференция на АДМБ. Темата: „Защо понятията маркетинг и реклама са остарели и с какво ги заменяме. Управление на риска в денталната медицина”.

Онова, което не бе изписано в заглавието на това събитие, но се усещаше в атмосферата му, бе – възвърналата се надежда и дългото очакване за среща между приятели, колеги. И възраждането след кошмара Ковид, тежката година и зимата.
Пролетта сякаш поставяше точка на заразата, за да даде ново начало на живота.
Животът, който осезателно присъстваше в деловата част – конференцията на организацията, както и в редовното Отчетно-изборно събрание на АДМБ. Да не говорим за веселата част.

Форумът бе фокусиран около две водещи теми, като в подробности първата гласеше: „Поведение и превенция при усложнения в денталната медицина. Медико-легални въпроси. Процедури за намаляване на риска“. Лекция на проф. Павел Станимиров.


Мария Бояджиева-Пелева и Огнян Пелев се представиха с онлайн лекцията си от Франция: „За какво трябва да говорим вместо „маркетинг и реклама“ от тук нататък. Защо тези понятия са смислово остарели, изкривени, недостатъчни и с какво ги заменяме”

Програмата беше съдържателно допълнена от Светлана Иванова, фирма „Дентасвет”, която сподели с аудиторията ”Как рестартирах живота си и превърнах Olife в моя мисия“. Д-р Константин Думанов, „Дентакон”, се спря на „Er:YAG лазерите в деталната медицина”. „Денталният софтуер за управление на практиката GoDento” бе представен от д-р Неделчо Ситнов. „AMOSYS – Управлявайте Вашите зъботехнически поръчки с лекота“ бе темата на презентацията на фирма „ТИЙКС” – Цветалия Добрева и Пламена Чолакова.


Действително наситена програма за аудиторията, сред която – за първи път в историята на конференциите на АДМБ – бе и голяма група студенти по дентална медицина. Отбелязваме също, че гости на събитието бяха и представители на Асоциацията на ветеринарните мениджъри. Целта – обмяна на опит с АДМБ.


Лекцията на проф. Станимиров – с нова тематика и изцяло практическа стойност – привлече – без уговорки – вниманието на участниците. Проф Станимиров дава експертиза като вещо лице в съда по различни случаи, като по време на лекцията той даде редица примери и тълкувания.

Лекцията на проф. Станимиров – с нова тематика и изцяло практическа стойност - привлече вниманието на участниците.
Лекцията на проф. Станимиров – с нова тематика и изцяло практическа стойност – привлече вниманието на участниците в Х юбилейна конференция.


Лекторът посочи какво би трябвало да бъде поведението на зъболекаря при отделни случаи. Да кажем: Може ли да се счупи инжекционна игла или ендодонтски инструмент, въпреки старанието на зъболекаря? Може, животът го познава, защото това са метали. Усложнението, отбеляза лекторът, като ситуация е защитимо.

В случая обаче със счупения ендодонтски инструмент има друг момент – за адекватните очаквания – когато се счупи инструмент, какво ще бъде поведението. Вероятно в тази ситуация вина се крие и в нашата класическа литература – обърна внимание проф. Станимиров – защото, ако питаме студентите какво е поведението при усложнение, те ще отговорят – не се прави нищо, наблюдава се като се случи. Да, но нарушаваме адекватните очаквания. В смисъл, въздържането от препоръка за консултация е една от ситуациите, в която ние може да имаме проблеми, свързани с това усложнение.

Проф. Станимиров отбеляза още, че за да може всеки един случай да се защити в съда, трябва да се спазват препоръките и правилата на професията и да се работи при повишено внимание.
Той разгледа и даде тълкувание спрямо закона и нормативните документи на още случаи.

Това, което се наблюдава в момента, обобщи проф. Станимиров, са дела за усложнения, дела за последици, дела за неуспех от лечението – особено с широкото използване на денталните импланти, дела за неудовлетвореност от резултата – основно в естетиката, във функцията, в оропедичните протетични широки възстановявания, всичко това гарнирано с дела за болки и страдания при ексткракции.

НЕДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА ВОДИ ДО ПОВИШЕН РИСК ЗА ОПЛАКВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ ИЛИ ЗАВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИ ИСКОВЕ


Основният извод от поднесеното е, че недоброто управление на денталната практика води до повишен риск за оплакване от страна на пациентите или завеждане на съдебни искове. Съвременната дентална медицина също е наситена с рискове за усложнения и нежелани последствия. Ето защо тези рискове трябва да се управляват чрез повече внимание, професионализъм, адекватна комуникация и пр. В тази връзка бе подчертана ролята и на информираното съгласие.


Единодушното мнение на участниците, присъствали на лекцията на проф Станимиров, е, че тя трябва да стане достояние на цялото съсловие.

Мария Бояджиева-Пелева
Мария Бояджиева-Пелева
Огнян Пелев


Мария Бояджиева-Пелева и Огнян Пелев развиха темите „За какво трябва да говорим вместо „маркетинг и реклама“ от тук нататък. Защо тези понятия са смислово остарели, изкривени, недостатъчни и с какво ги заменяме“. Защо темата е дори по-важна за денталните лекари, отколкото за много други бизнеси.

Останалите акценти бяха:
• Празен стол = пропуснати ползи – защо се случва на мен и как мога да го променя?
• За разликата между спешното и важното – защо трябва да мислим за комуникациите още в самото начало.
• Какво трябва да се направи, за да стане практиката Ви по-видима за точните Ви потенциални клиенти.
• Новото „от уста на уста” се случва в социалните мрежи.
• Защо Ви е добре поддържан сайт.
По отношение на въпросите „За какво трябва да говорим вместо „маркетинг и реклама“ от тук нататък? Защо тези понятия са смислово остарели, изкривени, недостатъчни и с какво ги заменяме?“ лекторите заявиха:

Досега свързвахме маркетинга с това, че някой иска с нещо да те излъже. Директната реклама, че някой иска нещо да ти пробута. PR – с манипулацията. Таргетирането означава подбор по определени критерии на група от хора, към която да бъде насочена дадена маркетингова стратегия. В този подбор обаче човек се чувства мишена за неща, които някой също иска да му пробута. Към днешна дата тези понятия са недостатъчни, непълни спрямо динамиката на света, в който се намираме.

ГОВОРИМ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО И ПОЛЗОТВОРНО ЧИСТО ЧОВЕШКО ОБЩУВАНЕ С ЕКИПА, С ПАЦИЕНТИТЕ

Основното е, че трябва да променим начина, по който мислим за комуникацията и за нашата публичност. С какво заместваме тези понятия? Най-общо с т. нар. на професионален език интегрирани стратегически комуникации.

Те включват в себе си най-доброто от инструментите и техниките на маркетинга, рекламата, PR, на дизайна и др. Когато тази амалгама се смеси по подходящ начин, прави нещата доста по-ефективни, защото тушира в голяма степен стереотипа, с който са свързани тези дейности поотделно.

Всъщност, подчертаха лекторите – говорим за дългосрочно и ползотворно общуване – чисто човешко общуване с екипа, с пациентите, защото публично или междуличностно, всичко, което се случва, се случва между хората”.


Събитието завърши с тематична рокерска и рок празнична вечер с много изненади, веселие и… бира на корем, подсигурена от пивоварна „Загорка“. Със сигурност продуктовата гама на „Загорка“ бе подложена на изпитание, но издържа проверката. И доказа, че наистина това е бирата, която българите и гостите на празничната вечер обичат! Включително и специалния гост – „щурецът” Валди Тотев – който обогати репертоара на поканената да свири група с някои от най-големите си хитове.


И така, освен с рокерските атрибути, много снимки за спомен и танци, тази вечер ще се запомни със споделената радост, че отново сме заедно.


На следващия ден се проведе редовното отчетно-изборното събрание на АДМБ. Бе избран нов председател – д-р Венета Павлова. В състава на новия Управителен съвет влизат д-р Диана Бушкалова, зам.-председател, д-р Димитър Ковачев, д-р Мария Сапункьова, д-р Нелия Михайлова, д-р Радослав Таков и д-р Юра Пандушева.


Златен спонсор на събитието бе фирма „Дентакон”. Сребърни – фирма „Дентасвет”, GoDento”. Бронзови спонсори – „AMOSYS” и „Пиер Фабр”. С подкрепата на фирмите АЛБА ТМ, „Зеки Дентал” и „Загорка” АД.

Събитието завърши с тематична рокерска и рок празнична вечер с много изненади, веселие и… бира на корем, подсигурена от пивоварна „Загорка“
Събитието завърши с тематична рокерска и рок празнична вечер с много изненади, веселие и… бира на корем, подсигурена от пивоварна „Загорка“
,