Пациентите се доверяват повече на зъболекаря, отколкото на лекаря


Едно скорошно проучване, проведено във Великобритания от агенция Bray Leino, е установило, че когато става въпрос за доверието на пациента, зъболекарите печелят иг­рата. В стоматологията взаимоотношенията между зъболекаря и пациента са много важни за постигането на оптимални резултати.
Проучването сочи, че 88% от анкетираните имат доверие в своя зъболекар. Почти една пета от хората оценяват високо връзката си със зъболекаря, като едва половината от тях изпитват същото към своя лекар. Проучването определя и други аспекти на доверие, като например, колко хора следват съветите на своя зъболекар (76%) и колко от тях спазват препоръките за периодични профилактични прегледи (76%).
Като допълнение, проучването сочи още, че висок процент от хората, които се доверяват на своя зъболекар, не са го посещавали в последните 3 години, като за 25% от тях причината е страхът.