Силата на екипа – гаранция за успех


Форумът „Силата на екипа – гаранция за успех” се състоя в Трявна от 6 до 9 ноември 2014 г. в хотел „Калина Палас”. Научната проява бе организирана от Съюза на зъботехниците в България (СЗБ), Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и РК на БЗС – София, с подкрепата на Българския зъболекарски съюз (БЗС).

Трябва да отбележим, че и предходните две прояви (колоквиуми) бяха проведени със съдействието на АДМБ.

Тазгодишното издание привлече вниманието на много колеги. Лектори от страната и чужбина (общо десет) направиха свои презентации, като началото бе поставено от проф. Андон Филчев (на снимката).

Тазгодишното издание привлече вниманието на много колеги. Лектори от страната и чужбина (общо десет) направиха свои презентации, като началото бе поставено от проф. Андон Филчев (на снимката).

Характерно за събитието е, че за пореден път поставя силен акцент върху екипната работа между зъболекари и зъботехници.

По време на неговото провеждане бе подписан и договор за партньорство между СЗБ и БЗС, който няма аналог в историята на двата съюза.