Форумът „Възнаграждения на екипа на денталната практика“ е без аналог в историята на денталния мениджмънт у нас!


Форумът „Възнаграждения на екипа на денталната практика“ – първа част – се състоя на 5 декември 2020 г., събота.

Организатор бе АДМБ. А събитието бе подготвено с  подкрепата на Петър Горялов и Ирина Горялова – основатели на DreamersDo Академията за устойчивото управление на денталната практика.

Не е пресилено да се каже: Този форум е без аналог в историята на денталния мениджмънт у нас!

Защо? Трябва да отбележим, че това бе едно богато от към експертиза и теми събитие. 7 експерти в своите области се включиха в него. Последните двама – в управлението на човешки ресурси – ще се включат през втората част – в неделя 13 декември.

Възнагражденията бяха осветлени от различни гледни точки – от гледна точка на управлението, финансите, правото, човешките ресурси. Бе включен и ресурсът, който дават новите технологии за системата на възнагражденията. Това бяха презентации на два дентални софтуера. Те облекчават, дават яснота и прозрачност, подреденост на възнагражденията в една дентална практика. И много важно – създават доверие в екипа.

Ето защо с пълнотата си, с ноу хау-то като съдържание, формат на работа и принос към обявената тема, събитието няма аналог в историята на денталното съсловие и в сферата на денталния мениджмънт у нас.

Форматът на работа включваше менторски перспективи, индивидуална работа и работа в групи.

ФИНАНСОВАТА ЧАСТ

Стойне Василав
Стойне Василев

В началото на своята презентация финансовият експерт Стойне Василев се спря на основните проблеми при възнагражданията, включващи неподходящи системи за възнаграждения и бонуси, възнагражденията на екипа, които не отговарят на реалните резултати от дейността и пр. Той говори за ключовите принципи при възнагражденията. Очерта и пирамидата им. Разгледа и въпроса какъв е здравословният процент на чиста печалба за една дентална практика. Чрез промяната на какво може да се достигне здравословното й ниво. Стойне Василев акцентира върху подходите при определянето на възнагражденията на лекари, рецепционисти и асистенти, както и елементите им.

В тази презентация и в по-късната работна сесия на Ирина Горялова и Петър Горялов отчетливо се видяха фините детайли в цялостната картина, свързана с допълнителните възнаграждения. Или т.нар. бонуси.

С други думи – бонусите като смисъл, система, какви точно трябва да бъдат, както и каква да бъде политиката за действия при санкции. Какви да бъдат възнагражденията на фиксиран и нарастващ процент.

Мария Радева
Мария Радева

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ОТ ЮРИДИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

Адв. Мария Радева разгледа въпроса за възнагражденията от юридическа гледна точка. Наемането на служителите на трудов, граждански договор и пр. Какво е задължителното съдържание на трудовия договор. Какви са задълженията за данъци и осигурителни вноски, основното трудово възнаграждение, диференцираният подход. Също така – допълнителните трудови възнаграждения.

СОФТУЕРЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

„Как софтуерът за организация на денталната практика улеснява собственика в управлението на възнагражденията?”

д-р Неделчо Ситнов
Д-р Неделчо Ситнов

В тази част на форума бяха презентирани два дентални софтуера – на д-р Неделчо Ситнов, собственик на дентален софтуер за управление на денталната практика GoDento

Тук можете да гледате пълно представяне на GoDento

Надежда Георгиева

Надежда Георгиева, собственик на дентален софтуер за управление на денталната практика Dental Cloud Pro, представи своя продукт

Ирина Горялова и Петър Горялов
Ирина Горялова и Петър Горялов

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КЛИНИЧНИ И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Работната сесия „Възнагражденията като инструмент за постигане на устойчиви клинични и финансови резултати“ бе фасилитирана от Петър Горялов и Ирина Горялова. С акцент върху това кои са 5-те лоста, с които да оцените доколко като собственик сте готов да промените възнагражденията в денталната практика по устойчив начин?

Ето няколко елемента от съдържанието й: Какъв е по-големият смисъл от възнагражденията? Какви са трите роли на собственика на денталната практика? Кое е ключовото днес и за какво трябва да се погрижи той 5 пъти повече? Устойчивото развитие на практиката изисква ли баланс между принос и пари – на нивото на практиката и на нивото на служителя? Как изглежда резултатът от ниска мотивация? Възнагражденията като един от управленските инструменти. Как се променят нуждите на пациентите в момента при COVID-19? И как да откликнем на тези нужди, така че да запазим и дори да увеличим потока от пациенти? И още куп парещи въпроси. Финалът бе посветен на „Предпоставки за работещи възнаграждения“.

ВКЛЮЧВАТ СЕ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

В началото подчертахме, че този форум е богато от към експертиза и теми събитие. Ще оценим окончателно добавената стойност към богатството, когато  в неделя – 13 декември – се включат и експертите по управление на човешки ресурси. С  темите “Принос, мотивация и възнаграждения” на Мария Рац.  “Възнагражденията и придобивките – основа за наемане, мотивация и задържане” с Камен Атанасов, мениджър по управление ефективността на хората, Теленор България.

В края на форума ще бъдат набелязани следващи практически стъпки.

КАТО ОБОБЩЕНИЕ

Като обобщение – защо всъщност това онлайн управленско събитие е така полезно? И то в тези непредвидими дни? Преди всичко – защото стъпка по стъпка участниците изграждат нов начин на мислене. Този начин на мислене освобождва от бремето на старите клишета.

Участниците откриват нов път и нов хоризонт за себе си. Те работят индивидуално, при пълна конфиденциалност. Отговарят на зададените им въпроси на база на своя опит и креативност. Работят в групи – във виртуални стаи. Но с реалното си, видимо присъствие. Получават се десетки отговори на един въпрос. Създава се библиотека от дълго търсени отговори. Това е колективна мъдрост. Тя е споделена с всички участници. И представете си мащаба – онлайн присъствието осигурява участие на хора от цяла България. И извън нея.

И сега беше така. Базата на събитието е поставена на валидни принципи, важащи за всеки бизнес, вкл. денталния. Обсъждат се. Но своите изводи, решения, всеки взима сам. В зависимост от своята практика, условия и място, където практикува. Ще допълним и факта: След събитието всеки получава „Инструменти за оценка на готовноста на своята денталната практика. В случая – да въведе или настрои възнагражденията“. Тества се сам, намира отговори. И сам взима решенията. Ако желае да потърси съдействие, Ирина Горялова и Петър Горялов го подкрепят.

И за финал – форумът представлява продукт в развитие.. Защото, както написахме вече: „В края му ще бъдат набелязани следващи практически стъпки“.

С това събитие Асоциацията на денталните мениджъри в България чества достойно и с гордост 10 г. от учредяването си. DreamersDo Академия за устойчивото управление на денталната практика добавя още един уникален продукт в подкрепа на собствениците на дентални кабинети и клиники, и техните екипи.

За „Стоматологичен свят“ е чест, че популяризира тези инициативи и че е е част от този пионерски процес.

,