“ФОРУМ 100 на креативните мениджъри” – събитие, без аналог в денталната сфера, организирано от АДМБ