III национална конференция на Асоциацията на денталните мениджъри в България – „Как да оцелеем по време на криза”


Третата национална конференция на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) се проведе и тази година в Стара Загора на 20 и 21 април.
Темата на конференцията бе „Как да оцелеем по време на криза”.

Мария Радева – консултант по правно регулиране в здравеопазването, говори за „Промяна във взаимоотношенията пациент и зъболекар по време на криза – юридически аспекти” и „Възможности за реклама на денталната практика и законова съобразност”. Експертът Катя Драгийска се спря на „Как да оцелеем по време на криза – данъчни аспекти”.
Организаторите поднесоха и една приятна изненада – видео­пре­зентация на д-р Едмонд Бинхас, Франция, на тема „Как да спечелим пациентите чрез по-добра комуникация”
На 21 април се състоя и Отчетно-изборното събрание на АДМБ, бе избран и нов Управителен съвет.

В първата си лекция Мария Радева разгледа

Взаимоотношенията зъболекар – пациент

като постави сериозен акцент върху застраховките. Според нея „освен всички застраховки, лечебното заведение трябва да си направи застраховка „професионална отговорност”. Законът за лечебните заведения задължава собствениците на лечебни заведения да застраховат екипите си – д-р Х, Y, Z, които са наели.”
По думите на Радева „защитата на вашите лечебни заведения е ваша отговорност. Става въпрос за застраховка професионална отговорност на самото лечебно заведение – примерно ЕООД, което е коренно различно от индивидуалните застраховки”.
Защо това се налага? Лекторът разясни, че ако зъболекарят е нает в лечебното заведение (ЕООД) и даден пациент има претенции към неговата работа, той има комбинация от възможности – едната е да насочи своите претенции към зъболекаря, за когото твърди, че е причинил увреждането. В този случай застраховката „професионална отговорност”, направена от районната колегия, в която той членува, ще му помогне. Пациентът обаче има право да насочи своя иск само към лечебното заведение и въобще да не се занимава с конкретния извършител”. Мария Радева обърна внимание, че „напоследък точно така практикуват пациентите, защото е по-лесно. В този случай ответник е ЕООД. Ето защо то трябва също да има застраховка”.

– Застраховките през колегиите имат нелошо покритие, но са в най-минималистичен вариант – от година на година. Необходима е застраховка, която да покрива отговорност поне за 5 години назад – предупреди още тя.

В колегиите си вие сте индивидуални членове. Извън правомощията на колегията е да защитава лечебните заведения, тя ви защитава като членове в лично качество, а лечебните заведения трябва да защитавате вие, защото вие сте техен собственик – допълни още тя.
На финала на презентацията си Мария Радева обобщи: „В съдебната зала се говори по друг начин – езикът на медицината остава някъде на заден план. Не очаквайте съдът да говори с вас като с лекари, той говори с вас като страна в процеса”.

Рекламата на денталната практика

бе втората тема, върху която тя се спря. Според нея уредбата по отношение на рекламата в денталната професия върви доста консервативно и не е в крак със съвремието.

– От една страна, вие сте притиснати от изискванията на нашето време, от друга – законодателната рамка не е съобразена с настоящите пазарни условия. Проблемът съществува, но не можете да намерите адекватно решение – каза тя.

Първият закон, който третира тази тема, е Законът за здравето. В него е записано, че „медицинските специалисти и лечебни заведения не могат да използват за своята дейност търговска реклама”.

Мария Радева уточни, че когато говорим за медицински специалисти тук се включват всички професии в сферата на здравеопазването, не само лекарската, т.е. като физически лица и лечебните заведения като отделно обособени структури.

– Забраната я има, съществува, но какво от това? Тя забранява търговската реклама, но всъщност не забранява общо взето нищо. Това е куха норма, защото е забранителна, но няма съответната адекватна санкция. Всеки може да разбира понятието търговска реклама по начин, който му харесва и му е удобен.
Тя бе категорична, че „Законът за здравето (ЗЗ) не разбира нищо от понятието търговска реклама.”

– В ЗЗ има две понятия – пряка и непряка реклама, но те се отнасят до рекламата на тютюневи изделия и спиртни напитки – уточни тя. Ако искаме тази норма да сработи, ЗЗ трябва да дефинира, да регламентира какво означава търговска реклама по смисъла на ЗЗ. Ако примерно на входа на Ст. Загора поставя билборд и напиша „Дентална клиника Петров”, отдолу телефони, сайт и пр. – това търговска реклама ли е или информационна табела? Информационно послание ли е? Мога ли да го направя? Мога, не е много етично, но мога. Друг е въпросът, ако напиша, че съм най-добрият орален хирург.

Според Мария Радева „всички лекари, които са етични, доколкото могат спазват тази забрана, въпросът е в другите, които изобщо не се интересуват от нея, които имат конкурентно предимство пред останалите, които спазват закона.

Следващият проблем се крие в това каква е санкцията за конкретното нарушение. Всички санкции за нарушаване на разпоредбите по ЗЗ са вменени на Районните здравни испекции (РЗИ).

– Eдинственият начин, евентуално, но и много спорно, е РЗИ да дойдат на мястото, където е из­вършено нарушението. След това, дори да приемем, че в РЗИ имат достатъчно компетентен специалист, който много добре да мотивира в наказателното постановление, че този билборд съдържа търговска реклама и подлежи на санкция, то тя е само имуществена – 2000 лв. Така че тук няма възможност да бъде преустановено това действие. Човекът плаща и продължава упорито да си рекламира лечебното заведение, т.е. не е предвидена такава санкция, която да го принуди да спре рекламата, като например да бъде заличено лечебното заведение. Според Мария Радева, „ако нарушителят е изправен пред угрозата да заличат лечебното му заведение, ще внимава много как го рекламира”.

Тя заяви пред аудиторията:

– Без кодекса по професионална етика вие нямате работещ механизъм. Ако някой заради някаква санкция е решил да си махне рекламата или рекламното съобщение, от някакви заповеди да си преформулира идеите за реклама, то е, защото има добро желание. Но в една конкурентна среда той няма да го направи.

Мария Радева разгледа и опциите за реклама в Закона за защита на конкуренцията. Според нея това е съвременен, модерен закон, където понятията заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама са дефинирани точно. Този закон е дефинирал също така и понятието реклама като такова. Това обаче – предупреди тя – са понятия, приложими единствено по смисъла на Закона за защита на конкуренцията – нито РЗИ, нито ИА „Медицински одит”, нито съсловните организации могат да се позовават на текстовете на този закон, защото не са компетентни органи. Това, което те биха могли да направят, е да сезират Комисията за защита на конкуренцията, тъй като тя е компетентният орган.

Основният въпрос, който постави Мария Радева по отношение на рекламата, бе какво могат да направят денталните лекари на съсловно ниво.

– Най-тежката санкция, която налагате като съсловни организации, е заличаване от регистъра. Ако спрете работата на нарушителя за няколко месеца, това ще бъде ефективно, но съсловните организации могат да санкционират единствено лекаря, не и лечебното заведение, което рекламира.

– Санкционирайте вашите колеги, за да не се чувстват съвсем ненаказани, ако искат да се съобразяват с вашите санкции, ако не – техен е проблемът дали ще оспорват или не, дали ще спрат или няма да спрат рекламите, но в момента вие не разполагате с адекватен работещ механизъм. Няма адекватно законодателство по този въпрос и аз искам да видя санкция, издържала в съда по отношение на рекламата. Въртим се в омагьосан кръг – нямате регламент, а докато нямате регламент, не можете да налагате санкции.

– Кодексът по професионална етика допуска информирането на вашите пациенти, като въвежда задължително съдържание на информационните табели. Така че мога да ви дам един съвет – както сте дефинирали в кодекса какво е информационна табела и какво съдържа, така дефинирайте какво би било реклама, в кои случаи е забранена, визирайте кога е допустима и тогава няма никакъв проблем колегите ви да се съобразяват, защото тези, които не се съобразяват, ще бъдат санкционирани – каза тя.

В края на лекцията бяха обсъдени няколко въпроса. Един от тях бе дали отстъпките, които се правят на пациентите, са подвеждаща реклама? Според Мария Радева в този случай не става въпрос за реклама, защото даването на отстъпка по смисъла на Закона за конкуренцията е търговска практика. В Кодекса по професионална етика такава забрана също няма.
Третата конференция на АДМБ завърши с Отчетно-изборно събрание. За председател на асоциацията отново бе избрана д-р Венета Павлова, за зам.-председател – д-р Нелия Михайлова.

Останалите членове на Управителния съвет на АДМБ са д-р Михаил Далемски, София, д-р Юра Пандушева, Пловдив, д-р Диана Бушкалова, Ст. Загора, д-р Соня Еленкова, Русе и д-р Камен Петракиев, Плевен.

,